Společnost Mondi Štětí a.s. je patriotem regionu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondi Štětí a.s. 

Mondi Štětí a.s. je předním světovým výrobcem papírových materiálů, papíru a buničiny a největším výrobcem papírových obalů a buničiny na českém trhu. Továrenský komplex Mondi se rozkládá v malebné krajině Českého středohoří na břehu řeky Labe a jeho historie sahá již do roku 1949. Svou velikostí se řadí mezi největší zaměstnavatele v regionu.

Vše co v Mondi Štětí dělají, je zaměřeno na vytváření řešení pro své zákazníky a přinášení výjimečných hodnot udržitelným způsobem.

Jejich cíle jsou jednoduché:

  • Spokojení zákazníci
  • Silná spolehlivá partnerství
  • Zodpovědní a vysoce motivovaní zaměstnanci
  • Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců

Společnosti má velký zájem o zdraví a spokojenosti svých zaměstnanců a podporuje komunitu v obci a okolí prostřednictvím programů Mondi (for) Life a Patriot. Každoročně tak finančně podpoří projekty v oblasti vzdělávání, školství, vědy, sociální péče nebo výchovy dětí a mládeže.

Mondi má celou škálu nefinančních benefitů pro své zaměstnance

–          Týden dovolené na rámec ZP

–          Den volna v případě řádného čerpání dovolené

–          Bezplatné očkování – klíšťová encefalitida, žloutenka, chřipka

–          Příspěvek na sport/zdraví/rekreace/kulturu/vzdělávání v hodnotě 7.000,- Kč/rok

–          Výuka angličtiny/němčiny/češtiny v rámci pracovní doby a plně hrazeno zaměstnavatelem

–          Možnost čerpání bezúročné půjčky až do výše 100.000,- Kč

–          Dárková tombola za pozorné jednání v oblasti bezpečnosti práce a bezpečného pracoviště („Kolo štěstí“)

–          Organizace příměstského týdenního tábora pro děti/vnoučata zaměstnanců – bezplatně

–          Den změny – zaměstnanci si mohou připomenout bezpečnostní pravidla a chování nejen na pracovišti, ale i mimo něj, naučit se záchranu raněného, základy první pomoci a další důležité poznatky

–          Mikulášská besídka s dárky atd.

–          V případě úspěchu některého z úseku (např. výrobní rekord) oslava formou občerstvení (pizza party, společné posezení, dárkové předměty apod.)

Dále příspěvky např. na dopravu, stravování v zavodní jídelně, dětskou rekreaci, zaměstnanecké výročí, při odchodu do důchodu atd. + zapojení do programu Mondi for Life.

V rámci projektu Patriot www.zitmebavi.cz/patriot podporují komunitu v několika cílových oblastech dle CSR vize společnosti Mondi Štětí. Jedná se zejména o oblasti:

  • Bezpečnost
  • Životní prostředí
  • Zdravý životní styl
  • Sport a kulturaAktivní trávení volného času

Společnost má již dlouhou dobu zaveden integrovaný systém managementu pro řízení kvality, bezpečnosti, životního prostředí, systém certifikace dřevní hmoty a další. Posledním systémem zavedeným v roce 2015 byla certifikace energetického managmentu podle ISO 50 0001. Požadavky těchto norem jsou promítnuty do interní dokumentace a všichni pracovníci Mondi jsou pravidelně proškolování ve všech oblastech a to s přihlédnutím na je činnosti a na místo jejich působení ve společnosti.

V posledních letech se například podařilo významně snížit množství skládkovaných odpadů z regenerace chemikálií, byla realizována řada projektů ke snížení hlučnosti nebo k omezování emisí pachových látek do ovzduší. Modernizací lisové části na papírenském stroji v roce 2015 se dosáhlo snížení spotřeby tepla pro sušení papíru na stroji. Další ekologické akce jsou připraveny v rámci investičního plánu.

Z celkové výroby energie mají v roce 2017 58,5% podíl zelené energie – z vlastního kůrodřevního odpadu při zpracování dřeva a z nakupování tzv. lesní štěpky, hlavní část z kapalného biopaliva, spalování primárních kalů z ČOV. Využívají recyklovaný papír jako hlavní surovinu při výrobě programu linerů pro lepenkový program.

Společnost zahájila projekt „Enviromentální výzva pro obce a města“ – finanční podpora pro malé projekty spolků a institucí, kteří přispějí ke zlepšení životního prostředí v regionu (výsadby zeleně, dopravní monitoring, školní zahrady, ap). Zavedli nový papírenský obor na střední škole ve Štětí, který financují.

 „Být patriotem regionu je součástí naší firemní vize. Jsme úspěšná firma díky lidem a prostředí, ve kterém žijeme a podnikáme. Společně s komunitou vytváříme ve Štětí místo, kde nás baví pracovat i žít.“  Markéta Bašusová, Executive Assistant