Společensky odpovědná Sedmikráska Žatec, z.s.

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Sedmikráska Žatec z.s.

Pojem společenská odpovědnost firem (CSR – corporate social responsibility) zahrnuje společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů. Takové dobrovolné chování je nad rámec zákonných, etických, komerčních a společenských očekávání a zasahuje do etiky podnikání, pracovního a životního prostředí.

Nezisková organizace Sedmikráska Žatec z.s. která provozuje mateřské centrum, realizuje společenskou odpovědnost v praxi mimo jiné:

Aby organizace podpořila vztah dětí k ochraně životního prostředí, zapojují je do ekologických soutěží a jiných ekologických aktivit, především ve spolupráci s Obchodní akademií a Střední odbornou školou zemědělskou a ekologickou Žatec. Účastní se Dne vody, Dne Země a Dne stromů. Pravidelně sbírají pet víčka pro konkrétní osoby. Využívají recyklovaného papíru, kreslí s dětmi na obě strany papíru. Nakupují ekologicky šetrné výrobky značky Eurona, což je navíc český výrobek.

Na otázku co považují za svůj největší úspěch při snižování zátěže na životní prostředí, odpovídají takto: „Za největší úspěch považujeme to, že k tomu vedeme děti, které si takové chování převezmou za své a budou se takto šetrně k přírodě chovat.“

Když se zeptáte na jejich motivaci pro realizaci aktivit v oblasti společenské odpovědnosti, odpovídají, že motivací jsou spokojení klienti a spokojenost partnerských organizací.

Dalšími dobrovolnými aktivitami jsou charitativní burzy, ze kterých výtěžek plyne na nemocné nebo hendikepované děti. Spolupracují se seniory prostřednictvím kulturních akcí nebo tvořivých dílen Kreativní obchůdek, kde probíhají kurzy a semináře, kde se řídí heslem „kreativně, vkusně, tradičně i netradičně, s úsměvem a nápadem vyberete, vyrobíte.“

Cílem spolku je upevňování hodnot rodiny, upevňování mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, posilování vztahu rodič-dítě. Vytvářejí podmínky pro včasný návrat žen na trh práce, pomáhají při začleňování zdravých i sociálně handicapovaných dětí do běžného života. Podporují právní ochranu rodiny, mateřství, uplatňování rovných příležitostí.

Provozují: Mateřské centrum, Baby klub Sedmikráska, Dětský klub Sedmikráska Chomutov a Školičku na náměstí. Výhodou těchto klubů je, že jdou s dobou – prostřednictvím webu se můžete podívat na aktuální obsazenost, jméno lektorky, cenu nebo v rozvrhu rezervovat místo.

Mateřské centrum je atraktivní prostor pro celou rodinu, ve kterém je herna pro aktivní trávení volného času. V centru probíhají kulturní a společenské akce, vzdělávací programy na podporu péče o dítě, vztahy, zdraví, finance, slaďování rodinného a pracovního života, pohybové, výtvarné a hudební aktivity pro děti, dospělé a seniory.

Baby klub Sedmikráska – poskytují celodenní péči o děti od 10 měsíců do 6 let s celkovou kapacitou 15 dětí/ den.

Dětský klub Sedmikráska Chomutov – i zde poskytují celodenní péči o děti od 10 měsíců do 6 let s maximální kapacitou 15 dětí/ den.

Školička Na Náměstí – dětská skupina s celodenní péčí o dítě od 1 roku do 6 let s kapacitou 15 dětí/ den.

V rámci personální práce se zabývají agendou outplacementu (proces účinné pomoci lidem v obtížné situaci, jakou je například ztráta zaměstnání). Představte si pod tím třeba zaměstnávání lidí z evidence úřadu práce, ženy nad 50 let, ženy po mateřské dovolené a studenty. Zaměstnanci mohou využít flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. Dodržování lidských práv je v této organizaci samozřejmostí. Každý je brán stejně, ať už je to zaměstnanec, dítě nebo rodič.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.