Společensky odpovědná organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 4. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 43 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

 

 

 

Organizace je poskytovatelem sociálních služeb občanům Ústí n. Labem a Ústeckého kraje. Zajišťuje kvalitní služby zejména pro osoby s mentálním a zdravotním postižením k jejich návratu do běžného života. Organizačně je poskytování sociální služby členěno do individuálních a skupinových domácností o 2-6 klientech se stálým týmem zaměstnanců tak, aby si lépe rozuměli. Obvykle každý týden na domácnostech probíhá tzv. hodnocení služby neboli diskuzní kroužek, kde se klienti vyjadřují k poskytování služby. K samostatnosti klientů je využíván jejich podíl např. na přípravě stravy od nákupu po zpracování.

Pro své zaměstnance poskytuje organizace nefinanční benefity mimo jiné, očkování, poukázky např. Fokus Pass, kulturní, sportovní a společenské akce (bowling, bocca, výlety). Možná i díky tomu mají dlouhodobě stabilní organizační strukturu, nepropouštějí zaměstnance. V minulých obdobích byl spíše nárůst pracovních míst pro oblast péče o klienty. Ani na důchodce nezapomínají, informují je o dění a jsou zváni na slavnosti, večírky, sportovní akce, akce zařízení a jiné neformální setkání.

 

 

Při úspoře nákladů organizace využívá akčních nabídek při nákupu potravin a drogerii, výhodnost centrálních nákupů energií a mobilního spojení, zateplení budov, výměna oken. V sociálně terapeutických dílnách vyrábí a zužitkují spoustu použitých a jinak nevyužitých materiálů. K životnímu prostředí dále přispívají i nákupy bez obalů, lehce recyklovatelné – tříděný odpad.  Organizace se zapojuje do akcí města Ústí n. Labem – Týden duševního zdraví a Dny otevřených dveří.

Více informací lze získat na adrese http://www.dozp-ul.cz/

„Společenská odpovědnost organizace je o osobních postojích, zájmu a motivaci zaměstnanců organizace k předmětu činnosti organizace (v našem případě poskytování sociální služby), plnění pracovních povinností. Je to o vztahu k sobě sama, lidem, společenskému a životnímu prostředí a chtít respektovat společenská pravidla a zvyklosti ve svém okolí. Pracovní prostředí, podmínky v organizaci by měli umožnit realizovat tento přirozený zájem člověka.“  Mgr. Pavol Dobiš