Společenská odpovědnost vyplývá už z podstaty hospicové péče

Loni jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Každý z nás se může ocitnout ve vážné životní situaci. Najednou se můžeme dozvědět, že nemoc, kterou trpíme, je velice vážná, časem se bude pravděpodobně zhoršovat a lékaři nám nebudou schopni pomoci ani s pomocí nejmodernější medicíny. Společnost Hospic v Mostě, o.p.s. byla založena proto, aby všem, kteří se ocitnou ve velice vážné životní situaci způsobené závažným onkologickým onemocněním dále již neřešitelným v terminálním stádiu, poskytovala kvalitní služby, oporu a pomoc.

Hospic je zdravotnické zařízení ošetřovatelského typu, kde se v maximální míře využívá poznatků paliativní medicíny. Je to systém služeb, který podporuje kvalitu života nevyléčitelně nemocných. Praktikuje holistický (celostní) přístup k nemocnému, při kterém zajišťuje kompletní ošetřovatelský, psychologický, sociální a duchovní komfort. Nabízí podpůrný systém, umožňující žít plně až do konce. Hospic spolupracuje s mateřskými školami, základními školami, středními a vysokými školami, jejichž děti, žáci a studenti zpříjemňují život nevyléčitelně nemocným lidem v hospici.

Hospic je aktivně zapojen do komunitních plánů měst v našem okolí (Most, Litvínov, Bílina a další) a aktivně spolupracuje s krajem na tvorbě akčního plánu sociálních služeb. Ze svého rozpočtu věnuje Hospic 5% na podporu propagace hospicové péče v našem kraji (informační letáčky, setkání pozůstalých, setkávání s laickou, odbornou a politickou veřejností).

Zaměstnanci mohou čerpat 3 dny placeného volna. Dále Hospic pro zaměstnance organizuje neformální setkání zaměstnanců s občerstvením, hudbou apod. Umožňuje svým zaměstnancům zvyšování kvalifikace při zaměstnání a hradíme všem zaměstnancům další vzdělávání a stáže. Výjimkou není ani zkrácená pracovní doba, práce z domova či přispívání zaměstnancům na obědy a pracovní obuv.

Přístup ke klientům hospice je velmi individuální. Jednají s každým zájemcem o jejich služby několikrát, než jej přijmou k péči tak, aby získali veškeré potřebné informace a mohl si prohlédnout prostředí, do kterého přijde. Plní poslední přání klientům, kteří jsou velmi těžce nemocní a sami se již nikam nemohou podívat. Pro klienty pořádají setkání na zahradě hospice s opékáním buřtů a pořádají koncerty, výstavy obrazů a podobně.

Hospic také realizuje environmentální vzdělávání zaměstnanců a třídí opad. Mají dobře zateplenou budovu energetický štítek B, na střeše budovy jsou umístěny kolektory k ohřevu vody. Upřednostňují výrobky šetrné k životnímu prostředí a ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.

Společenská odpovědnost vyplývá z poslání hospicové péče. Hospic spolupracuje s domovy seniorů, dále s ostatními organizacemi, které poskytují zdravotní a sociální služby v Mostě. Vzájemně si pomáhají a zúčastňují se různých akcí, které tyto organizace pořádají.