Společenská odpovědnost firem v ÚK – projekt byl úspěšně zrealizován

csr

Projekt „Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji“  byl v prosinci 2013 úspěšně ukončen. Členové realizačního týmu naplnili všechny klíčové aktivity. V rámci realizace byl vytvořen vzdělávací modul s podporou e-learningové aplikace, který je zaměřen jak na propojení teoretické a praktické části CSR, tak zároveň na sociální pilíř CSR, a to s důrazem na oblast sladění osobního a profesního života zaměstnanců. Realizační tým využil znalostí a zkušeností regionálních firem a stakeholderů a díky spolupráci s jejich zástupci vytvořil zmíněné edukační podklady. Vrcholem projektu byl třídenní seminář, na kterém zainteresované strany hodnotily a připomínkovaly vzniklé materiály. V současné době je již možné navštívit webovou stránku www.sofuk.cz, na které v e-learningovém prostředí mohou zájemci získat certifikát z oblasti společenské odpovědnosti organizací.

Název globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji
Vyhlašovatel Ústecký kraj
Název projektu Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji
Nositel projektu Okresní hospodářská komora v Chomutově
Partner projektu Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
Období realizace 1.7.2012 – 31.12.2013
Registrační číslo CZ.1.07/3.2.06/03.0020

Kontaktní údaje
Ing. Ivana Košanová, manažer projektu
ředitelka OHK v Chomutově
Tel: 606 688 878
Email:
reditel@ohkcv.cz

Bc. Lenka Šifaldová, koordinátor projektu
manažerka projektů HSR-ÚK
Tel: 606 745 025
Email: sifaldova@hsr-uk.cz