Setkání s kvalitním zaměstnavatelem vždy potěší

Nedostatek kvalifikované pracovní síly, zaměstnávání cizinců, společenská odpovědnost, ekologie a řada dalších konkrétních témat byla diskutována u příležitosti návštěvy předsedkyně Hospodářské a sociální rady Gabriely Nekolové ve společnosti ADLER v Ústí nad Labem, která je největším tuzemským výrobcem a distributorem reklamního textilu. 

 

„Setkávání s firmami v regionu je pro mě velmi cennou zkušeností a dobrou zpětnou vazbou hlavně pro mou práci na restrukturalizačním programu RE:START pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Znát potřeby a problémy přímo z praxe je pro mne nezbytné,“ řekla hned na úvod své návštěvy Gabriela Nekolová. S vedením firmy ADLER diskutovala zejména o tom, jak přistupují k péči o zaměstnance a k podpoře regionu. „Nabízíme nejen odpovídající ohodnocení, ale také celou škálu benefitů a rozvojových aktivit,“ reagoval s konkrétními příklady Jan Korol, ředitel společnosti ADLER International, a představil další plány v rozvoji společensky odpovědného chování firmy. Společnost představila také své aktivity ve snižování dopadů na životní prostředí. Dalším diskutovaným tématem byl rozvoj regionu.

„Přestože společnost ADLER působí v devatenácti evropských  zemích, obě české pobočky jsou situovány právě ve dvou ze zmíněných, strukturálně postižených, regionů (pozn. v Ústeckém a Moravskoslezském),“ objasnil strukturu firmy při setkání statutární ředitel Radek Veselý s tím, že centrála s víc jak 110  zaměstnanci je umístěna v Ústí nad Labem a rozsáhlé moderní sklady s padesátkou pracovníků jsou vybudovány v Ostravě na území jednoho z tamních brownfieldů. Čtyři desítky obchodních zástupců pak pracují v Evropě i Asii. Jak dodal jeden z majitelů a zakladatelů společnosti Martin Hausenblas, dnes se firma blíží pozici evropského lídra ve svém oboru, což hodlá vedení v blízké budoucnosti změnit expanzí do dalších částí světa. „Rozhodně máme v úmyslu zachovat své sídlo v Ústí nad Labem a dále se rozvíjet. K tomu potřebujeme kvalifikované zaměstnance,“ řekl Radek Veselý a doplnil, že také intenzivně spolupracují se vzdělávacími organizacemi v regionu.

 

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.