Sedmikráska Žatec, z. s. pomáhá při začleňování zdravých i sociálně handicapovaných dětí do běžného života dětské komunity

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 4. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 43 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

 

Sedmikráska Žatec, z. s.

 

Sedmikráska Žatec, z. s. je nezisková organizace, která 1. 10. 2008 otevřela historicky první mateřské centrum v Žatci.  Je členem Sítě mateřských center, držitelem certifikátu Společnost přátelská rodině, Místo přátelské kojícím matkám, čestné uznání „ Cena Ústeckého kraje za společenskou zodpovědnost“, je členem pracovních skupin KP Města Žatec. Cílem spolku je upevňování hodnot rodiny, upevňování mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, posilování vztahu rodič-dítě. Vytváření podmínek pro včasný návrat žen na trh práce, pomáhají při začleňování zdravých i sociálně handicapovaných dětí do běžného života dětské komunity. Podporují právní ochranu rodiny, mateřství, uplatňování rovných příležitostí.

 

Nabízejí příjemný prostor pro trávení společných chvil rodin s dětmi. Dále pak volnočasové aktivity pro děti s rodiči nebo pouze pro rodiče a pro děti.

Pro širokou veřejnost pořádáme:

  • besedy
  • výlety
  • kurzy
  • akce pod širým nebem.

Mateřské centrum je atraktivní prostor pro celou rodinu, naleznete zde volnou hernu pro aktivní trávení volného času, probíhají zde kulturní a společenské akce, vzdělávací programy na podporu péče o dítě, vztahy, zdraví, finance, slaďování rodinného a pracovního života, pohybové, výtvarné a hudební aktivity pro děti, dospělé a seniory, pobyty pro rodiče s dětmi, příměstské tábory, nabízíme prostor pro sdílení a to napříč generacemi.

 

Spokojenost zaměstnanců je na prvním místě, jelikož pracují v neziskovém provozu, kde je hlavním předmětem činnost – služby pro rodiny s dětmi. Všichni zaměstnanci se podílejí na probíhajících aktivitách, čerpá se při sestavování plánů aktivit z jejich námětů a připomínek.

 

 

Svým zaměstnancům poskytují nefinanční benefity:

  • supervize
  • sick day
  • flexibilní pracovní doba
  • domluva – péče o dítě, péče o osobu blízkou
  • možnost práce z domova, jiné možné náhrady

 

Dále mají zaměstnanci možnost vzdělávání se v dané činnosti – odborné kurzy, semináře a konference.

Pro organizaci je důležitá i otázka ochrany životního prostředí zde realizovala zajištění energeticky šetrnějšího osvětlení, ekonomičtější výběr dodavatelů energie. Zapojují děti do organizace ekologických soutěží a jiných ekologických aktivit, především ve spolupráci se střední školou – OA a SŠOZE – ekologickou, projekty Den vody, Den země, Den strom, preventivní programy MP.  Z 85% nekupují výrobky šetrné k přírodě.