Rozvojem regionu se zabývala krajská tripartita

V pořadí 92. Předsednictvo Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje se sešlo na Krajském úřadě Ústeckého kraje a projednávalo otázky bezpečnosti v souvislosti s řešením sociálně vyloučených lokalit, hospodářského oživení regionu v souvislosti s programem RE:START, další postup po zahlazování škod po těžbě uhlí a další témata.

Členové tripartity vyslechli informaci náměstka hejtmana pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Martina Kliky o postupu kraje ve věci řešení sociálních problémů regionu. „Osobně jsem jednal s ministrem vnitra o nutnosti zajistit adekvátní počet policistů na území Ústeckého kraje. Ministr přijal mé pozvání do regionu, aby se seznámil se situací a přímo na místě jsme mohli řešit konkrétní problémy. Společně s Gabrielou Nekolovou a dalšími členy tripartity jsme také představili řadu konkrétních požadavků ministryni práce a sociálních věcí – od úpravy dávek na bydlení až po nezbytné dodržování povinné školní docházky a dalších aspektů, které přímo souvisí s problematikou sociálně vyloučených obyvatel,“ uvedl Martin Klika. Zástupci tripartity zdůraznili potřebu řešit také dětskou kriminalitu. Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK, doplnila, že toto téma bude předneseno také na jednání s Radou hospodářské a sociální dohody ČR příští týden.

Dále se tripartita věnovala důležitému tématu zahlazování škod po těžbě a návrhu Ministerstva financí na zastavení financování sanačních a rekultivačních projektů v objemu 2 mld. Kč. „Jde o prostředky, které byly regionu na konkrétní projekty přislíbeny usnesením vlády již v roce 2002. Bez jasného stanovení, kdo tyto náklady uhradí, není možné zastavit financování ze strany státu, protože jde o škody způsobené právě státními podniky v době před privatizací těžebních společností. Jedná se o dluh státu vůči tomuto regionu,“ Tripartita v této věci apeluje na odpovědná ministerstva, aby byl vypracován podrobný postup řešení.

V neposlední řadě tripartita přijala zprávu o pokračování v programu RE:START. Ocenila jeho dosavadní průběh, ale vyjádřila nesouhlas s plánovaným zrušením Úřadu zmocněnce vlády a žádá vládu, aby další pokračování programu RE:START bylo zajištěno v dosavadním rozsahu včetně adekvátní koordinace a práce přímo v regionu.