Rok 2009

Usnesení z 44. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 23.2.2009

Usnesení z 45. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 28.4.2009

Usnesení z 46. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 21.9.2009

Usnesení z 47. jednání Předsednictva a jednání Sněmu HSR-ÚK ze dne 7.12.2009