Rok 2008

Usnesení z 39. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 13.2.2008

Usnesení z 40. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 26.3.2008

Usnesení z 41. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 16.9.2008

Usnesení z 42. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 30.10.2008

Usnesení z 43. společného jednání Rady a Předsednictva HSR-ÚK ze dne 11.12.2008