Rok 2006

Usnesení z 31. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 7.2.2006

Usnesení z 32. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 24.4.2006

Usnesení z 33. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 26.6.2006

Usnesení z 34. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 31.12.2006