Rok 2004

22. usnesení z 20. řádného jednání ze dne 2.2. 2004

23. usnesení z 21. řádného jednání ze dne 15.3. 2004

25. usnesení ze společného jednání Rady a Předsednictva HSR-ÚK ze dne 27.8. 2004

26. usnesení z 23. řádného jednání ze dne 4.10.2004

Zápis z 23. řádného jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 4.10.2004

Usnesení z 24. řádného jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 8.12.2004