Rok 2003

14. usnesení z 13. řádného jednání ze dne 20.1. 2003

15. usnesení z 14. řádného jednání ze dne 3.3. 2003

16. usnesení z 15. řádného jednání ze dne 31.3. 2003

17. usnesení z 16. řádného jednání ze dne 19.5. 2003

18. usnesení z 17. řádného jednání ze dne 28.8. 2003

19. usnesení z 18. řádného jednání ze dne 6.10. 2003

20. usnesení ze společného jednání Rady a Předsednictva HSR-ÚK ze dne 6.11. 2003

21. usnesení z 19. řádného jednání ze dne 8.12. 2003