Regionální tripartita posílena o Krajskou hospodářskou komoru a Svaz podnikatelů ve stavebnictví

22.6.2017 Most. Vstup nových členů do krajské tripartity, připravené jednání vlády o plánu RE:START, informace z národní tripartity, závěry z Podnikatelského fóra, informace k soutěži „Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“ a mnohem víc dnes projednaly čtyři desítky členů tripartity z řad firem, škol, samospráv, odborů a okresních hospodářských a sociálních rad.

 

Účastníci jednání se shodli na rozšíření Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje o zástupce Krajské hospodářské komory a Svazu podnikatelů ve stavebnictví. „Toto rozšíření zastoupení zaměstnavatelských organizací je vítaným krokem, neboť přispěje k intenzivnějšímu hájení zájmů podniků u nás v regionu, o což se snažíme nejen prostřednictvím HSR-ÚK, ale i připraveným plánem Restart (Akčním plánem Strategie hospodářské restrukturalizace), který v pondělí 26. června projedná vláda,“ uvedla Gabriela Nekolová, DiS., předsedkyně HSR-ÚK a zástupkyně zmocněnce vlády pro Ústecký a Karlovarský kraj. A doplnila, že plán RESTART má kraji přinést 42 miliard, o nichž vláda v pondělí rozhodne.

 

Dále byla sdělena informace z jednání HSR-ÚK s národní tripartitou, kde byly řešeny palčivé problémy nejen našeho kraje se zaměstnáváním cizinců, agenturní zaměstnávání či příprava kvalifikované pracovní síly pro trh práce. Předpověď vhodného zacílení pracovníků pro konkrétní firmy, od škol až po rekvalifikace je řešeno projektem KOMPAS – predikce trhu práce, který je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, což byl další bod programu dnešního jednání HSR-ÚK. Výstupy tohoto projektu umožní s předstihem reagovat na očekáváné změny na pracovním trhu a přijmout efektivní opatření.

 

V úterý 20. června byl ukončen příjem přihlášek do 3. ročníku soutěže „Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“, kterou vyhlašuje HSR-ÚK spolu s Radou kvality. V letošním ročníku se přihlásilo 32 subjektů, což je o 5 organizací více než loni. Soutěž má bezesporu stoupající tendenci. Náš kraj se stává více společensky odpovědným, což pro něj může být konkurenční výhodou.

 

Dalším ze strategických dokumentů, který byl v uplynulých měsících zpracováván z podnětu HSR-ÚK a bude projednán vládou, je Koncepce správy a využití území po těžbě. Tu na dnešním jednání představil Palivový kombinát Ústí. Koncepce řeší revitalizace ploch, kde je již ukončena nebo bude ukončena těžba. Tyto plochy mohou být následně využity pro potřeby občanů či hospodářských subjektů. Je tedy třeba mít přesná pravidla, jak s těmito plochami zacházet.

 

Na závěr Gabriela Nekolová všem poděkovala za kvalitní práci při naplňování Priorit Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a za nasazení v konkrétních tématech podporující rozvoj našeho kraje a zlepšování jeho image.

 

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel.