Společenská odpovědnost je pro firmu Puls investiční s.r.o. základním pilířem její činnosti

Loni jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Firma Puls investiční působí v Chomutově již cca 20 let – zabývá se výrobou pulsních napájecích zdrojů a jsou jedničkou ve svém oboru. Devizou této společnosti je důstojná a přátelská firemní kultura. Zaměstnance společnost vnímá jako lidi a ne zdroje, vytváří pro ně pocit bezpečnosti.

Společnost Puls investiční je firmou:

 • která má nastaveny hodnoty a Code of Conduct velmi vyváženě k zaměstnancům, zákazníkům a okolí,
 • která je jedničkou ve vývoji pulsních napájecích zdrojů a DIN lištu,
 • která pracuje s moderními technologiemi,
 • která udává technologický směr celé rodině Pulsu,
 • která je vnímána ve svém okolí pozitivně a má co sdílet,
 • která dává možnost vyniknout talentům rozvojem jejich silných stránek.

To, že se společnost chová zodpovědně, jí umožňuje:

 • zapojovat lidi s respektem k jejich individualitě,
 • udělat znalosti transparentní,
 • zvyšovat efektivitu,
 • umožňovat rychlou zpětnou vazbu,
 • mís společný jazyk, kterému porozumí všichni Pulsiané,
 • dovědět se víc o sobě navzájem,
 • zvýšit hrdost sám na sebe a svoji značku, ale zároveň i na firemní značku,
 • budovat dobrou náladu,
 • prohlubovat loajalitu,
 • využívat ambasadory a šiřitele informací,
 • zlepšovat procesy a přinášet inovace,
 • naučit lidi informace vyhledávat – ne čekat, až k nim dorazí.

Společenská odpovědnost je pro firmu Puls investiční s.r.o. základním pilířem její činnosti. Tato společnost je signatářem evropské charty diverzity, což samo o sobě přináší respekt k různým potřebám občanů a skupin obyvatel. Kdy na jedné straně podporuje handicapované a znevýhodněné skupiny a jednotlivce a na druhé straně si uvědomuje i to, že je potřeba podporovat rozvoj těch, kteří mají talent a mimořádné schopnost. Vnímat rozdíly a reagovat na potřeby je součástí jejího života.

Pro společnost Puls investiční je jednou z hodnot neustálé zlepšování environmentálních aspektů, kdy jako jedna z prvních firem začali s tříděním odpadů a postupně proškolovali všechny své zaměstnance. V prostorách firmy mají umístěny nádoby na sběr elektromagnetického odpadu a zaměstnanci mohou přinášet odpad i ze svých domovů. Tímto způsobem také přispívají k šíření osvěty mezi zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky, kteří jsou také zároveň občany našeho města a kraje. Důležitým aspektem pro společnost je hledání cest k úspoře energií a vytipování dodavatelů, kteří mají podobné smýšlení a hodnoty jako naše firma.

Společnost Puls investiční zasahuje také do oblasti sportu, kultury a společenského života (pořádání akcí pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, Skrytý potenciál ženy pro širokou veřejnost, ve spolupráce okresní hospodářskou komorou, Kultura Sport Chomutov, jsou jedním ze sponzorů koncertů vážné hudby pana Macka – Chomutovské hudební večery, dále podporují festival Otevřeno, Hudební divadlo dětem. V oblasti sportu podporují sportovní aktivity nejenom jejich zaměstnanců, ale umožňují sportovní vyžití i spoluobčanům.

V rovině vzdělávání a rozvoje pořádají přednášky v rámci zdravé firmy pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, např. Hygge, Prevence Rakoviny, Zdravý životní styl, Městská správa sociálních služeb Jirkov – přednáška o koučování, fungování mozku, spolupráce při přípravě konference pomáhajících pracovníků, spolupráce se středními i základními školami – exkurze, besedy, poradenství. Podporují maturitní večírky studentů formou sponzorských darů. Účast v soutěžích přes okresní hospodářskou komoru, Odyssea, T-Profi, Talenty pro firmy, Elixír ve spolupráci s městem Chomutov, projekt pro školky – představení práce dětem, Výstava vzdělávání.