Průběhem programu na řešení ekologických škod se bude na svém jednání zabývat vláda

MOST (11.1.2016) – Předsedkyně HSR – ÚK Gabriela Nekolová se v pondělí 11. ledna setkala s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Tématem jednání bylo odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji podle usnesení vlády č. 272/2002 a následného využití rekultivovaných území.

Předsedkyně Gabriela Nekolová přednesla Bohuslavu Sobotkovi především doporučení na další navýšení prostředků nad rámec alokovaných 15 mld. Kč. „Alokované prostředky ve výši 15 mld. Kč nepokryly potřebu v Ústeckém i Karlovarském kraji. Přitom program tak, jak zatím probíhal, můžeme hodnotit jako extrémně úspěšný v dopadech na životní prostředí, tvorbu pracovních míst i vytváření podmínek pro další rozvoj regionu. Proto žádáme premiéra o další navýšení prostředků nad rámec 15 ekomiliard,“ uvedla Gabriela Nekolová. Předsedkyně HSR-ÚK dále premiéra upozornila na to, že od roku 2010 došlo v Programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a v Karlovarském kraji k výraznému zpomalení vyhlašování nových veřejných zakázek ze strany Ministerstva financí, přestože je k dispozici celá řada připravených projektových dokumentací, které si jednotliví žadatelé financovali sami nebo dokonce za finanční podpory Ministerstva financí. „Zpomalení procesu vede k zastarání dokumentace a zmaření již vynaložených prostředků a současně také k dalším škodám v krajině,“ doplnila Gabriela Nekolová. V současné době zbývá z 15 ekomiliard 2,4 miliardy korun. Gabriela Nekolová žádá premiéra o navýšení prostředků o další 5,3 miliardy korun. Při navýšení patnácti miliard na řešení ekologických škod by mohly být například realizovány projekty revitalizace Podkrušnohorského přivaděče IV, revitalizace Mračného potoka, revitalizace řeky Bíliny od Chánova po Jiřetín, revitalizace Modlanského potoka, hydrogeologický průzkum Čepiroh a stabilizace území, komplexní odvod důlních vod v Duchcově, sesuvy v Dubí či biotechnologická čistírna důlních vod v oblasti jezera Most. Dále předkyně HSR-ÚK jednala s premiérem o dokončení pilotních projektů v rámci řešení ekologických škod, jako je jezero Most a Milada, souvisejících komunikací a inženýrských sítí. Diskutovalo se také o absenci státní koncepce následného využití rekultivovaných území. „Premiér Bohuslav Sobotka přislíbil, že problematiku odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji podle usnesení vlády č. 272/2002 a následného využití rekultivovaných území projedná s Ministerstvem průmyslu a obchodu a uloží ke zpracování návrh dalšího postupu, který bude projednána vládou,“ uvedla Gabriela Nekolová.

Jednání se účastnili také primátor města Mostu Jan Paparega a primátorka města Ústí nad Labem Věra Nechybová, kteří premiérovi prezentovali projekty jezer Most a Milada.

Kontakt pro média:

Gabriela Nekolová
předsedkyně HSR-ÚK
mobil: +420 602 482 065
e-mail: nekolova@hsr-uk.cz

Hospodářská a sociální rada ÚK
Budovatelů 2532, 434 01 Most

Tisková zpráva ke stažení:

Tisková zpráva / Řešení ekologických škod

Fotogalerie

Gabriela Nekolová - předsedkyně HSR-ÚK