Proběhlo 3. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje

V Ústí nad Labem právě proběhlo 3. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2017. Již tradiční příležitost k setkání odborníků z firem, vzdělávacích institucí, zástupců výzkumu a představitelů měst a Ústeckého kraje. Jedná se o největší akci tohoto typu, která v Ústeckém kraji probíhá. I letos fórum hostilo zahraniční delegace, ale také ministra průmyslu a obchodu České republiky Jiřího Havlíčka. Organizátorem této akce byl opět Ústecký kraj zastoupený hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a Hospodářská sociální rada Ústeckého kraje reprezentovaná její předsedkyní Gabrielou Nekolovou.

„Jsem velmi rád, že se podnikatelské fórum stává tradicí, o čemž vypovídá nejen naplněná kapacita na oba dva dny, ale také reprezentativní složení účastníků. Ústecký kraj podporuje podnikání mnoha způsoby, zejména zapojením do platforem jako je Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje, Regionální stálá konference, i aktivitami útvarů krajského úřadu zaměřenými na podporu lidských zdrojů, průmyslu a podnikání, podporu začínajících podnikatelů či inovační vouchery prostřednictvím Inovačního centra Ústeckého kraje,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček, který fórum zahájil. Zdůraznil také nezbytné řešení sociální situace v Ústeckém kraji.

„Letošním podtitulem fóra jsou technologie – šance pro restart regionu. Jak získat prostředky na rozvoj technologií ve firmách, ale i jak technologie využít v dalším rozvoji kraje i měst, např. ve službách pro občany, to bylo obsahem prezentací. Nové technologie se neobejdou bez zdrojů, jak lidského kapitálu, tak i spotřebních surovin, proto byl dnes také prezentován záměr těžby lithia v Ústeckém kraji“, uvedla Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a zástupkyně zmocněnce vlády pro ÚK, MSK a KVK.

V bloku Zhodnocení podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji  zaznělo, že je region oblíbeným cílem investorů. Jen v letech 2015 – 2016 byly v našem kraji realizovány investice s podporou agentury CzechInvest ve výši 31 miliard Kč, o čemž informoval generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera. I v Ústeckém kraji se rozvíjejí inovace a firmy se velmi dynamicky přizpůsobují trhu. Proto je třeba pružně reagovat na situaci na trhu, ať už jde o vzdělávání zaměstnanců nebo vývoj technologií, což bylo často zmiňováno i v následné panelové diskuzi. Jednou z inovativních a technologicky vyspělých firem, prezentujících své zkušenosti, byla Nanovia, která se zabývá nanotechnologiemi.  Samozřejmě podnikatelské prostředí ovlivňuje také legislativa. Novinkám v legislativě byl proto věnován jeden z workshopů.

Dále se fórum věnovalo restrukturalizaci kraje a programu RE:START. Vláda již schválila strategický rámec a tento měsíc bude projednávat Akční plán, tedy soubor konkrétních opatření pro strukturálně postižené kraje v celkovém objemu 42 miliard Kč. Konkrétní připravená opatření na fóru představila Gabriela Nekolová. Význam projektu RE:START pro region potvrdil také ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, který se fóra zúčastnil. Participace ministerstva průmyslu a obchodu je velmi důležitá, neboť velká část opatření je právě v jeho gesci. Ministr průmyslu dále představil dotační programy Ministerstva na podporu technologií, výzkumu, vývoje a inovací. Zdůraznil význam rozvoje technologií v kontextu udržení konkurenceschopnosti.

Stejně jako v předchozích ročnících i letos podnikatelské fórum hostilo zahraniční delegace, které se aktivně zapojili do přednášek. Hosté byli ze Severního Porýní – Vestfálska, Saska a Ruské federace.

Na akci byly použity výhradně regionální produkty. Akce vznikla za podpory regionálních partnerů.

 

Generální partneři:

statutární město Most, agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Unipetrol ORLEN GROUP, Bilfinger, město Děčín, inovační centrum Ústeckého kraje ICUK a Vršanská uhelná.