PROBĚHL VÝKONNÝ VÝBOR HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

V Mostě 27. 3. 2018 proběhlo setkání Výkonného výboru.

Na programu byly:

  • aktuální informace k programu RE:START
  • informace o Platformě pro uhelné regiony procházející transformací
  • problematiky energetiky
  • přípravy 4. Ročníku Podnikatelského fóra Ústeckého kraje
  • připravované akce jednotlivých hospodářských a sociálních rad.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.

TZ ke stažení: ZDE.