Proběhl již čtvrtý Kulatý stůl k podpoře podnikání a investic

14.1.2016 Most – Dne 14. ledna proběhl další Kulatý stůl k rozvoji investic v Ústeckém kraji. Hlavními tématy, kterými se účastníci zabývali, byl nedostatek kvalifikované pracovní síly, problematika vzdělávání zaměstnanců, rekvalifikace a mobilita pracovní síly, občanská vybavenost v průmyslových zónách, priority dopravních staveb na území Ústeckého kraje a dopravní obslužnost průmyslových zón, v neposlední řadě pak spolupráce firem a regionálních institucí a organizací.

Akci uspořádal Ústecký kraj, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Kancelář zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Pozvání přijali další odborníci na problematiku zmíněných témat z Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje a Krajského úřadu ÚK. Mezi hosty byli zástupci středních škol, měst, provozovatelů průmyslových zón a ve velkém zastoupení také představitelé firem z Ústeckého kraje a zástupci ambasád a zahraničních obchodních komor.

„Nejdiskutovanějším tématem byl nedostatek kvalifikované pracovní síly v regionu, což úzce souvisí také se sociálními a ekonomickými problémy, s nimiž se Ústecký kraj potýká. Dochází k paradoxní situaci, kdy v kraji máme až 50 tisíc nezaměstnaných a podniky přitom nemohou sehnat vhodné zaměstnance v mnoha oborech. K řešení problému je nutná dlouhodobá součinnost všech aktérů – spolupráce firem a škol, firem a výzkumných organizací, výraznější podpora úřadů, legislativní změny, ale vezměme v potaz i výši průměrného výdělku v kraji, který je jedním z důvodů, proč nám kvalifikovaní lidé odcházejí mimo region. Nedá se určit jeden konkrétní důvod, jde o komplex příčin, proto jsou nezbytné společné diskuse k navázání spolupráce, jako byla tato.“ Zhodnotila akci jménem pořadatelů Nekolová Gabriela, předsedkyně Hospodářské a sociální rady a zástupkyně zmocněnce vlády pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj, která přítomné seznámila s připravovanou strategií pro rozvoj strukturálně postižených krajů, kterou se na podzim tohoto roku bude zabývat vláda ČR.

 

Odkaz na článek:

Průmyslová zóna Triangle dá lidem práci (www.kr-ustecky.cz)

Kontakt pro média:

Gabriela Nekolová
předsedkyně HSR-ÚK
mobil: +420 602 482 065
e-mail: nekolova@hsr-uk.cz

Hospodářská a sociální rada ÚK
Budovatelů 2532, 434 01 Most

Tisková zpráva ke stažení:

Tisková zpráva / Čtvrtý Kulatý stůl k podpoře podnikání a investic

Prezentace ke stažení:

Konkurenceschopná škola_Štefl_SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická UnL (PPTX)

Občanská vybavenost v ústeckých PZ_Krch_SPZ Triangle (PPTX)

Opatření k zajištění kvalifikované pracovní síly_Majerová_MPSV (PPTX)

Opatření k zajištění kvalifikované pracovní síly_Pánek_ÚP ÚK (PPTX)

Pasportizace majetku ÚK_Frýdová,Šimák_KÚ (PPTX)

Podpora odborného vzdělávání_Bannert_MŠMT (PPTX)

Priority dopravních staveb na území ÚK a dopravní obslužnost PZ_Jeřábek_KÚ (PPTX)

Problémy investorů v ÚK_Chovanec_CI (PPTX)

Spolupráce zahraničních firem a regionálních institucí a organizací_Jochman_KHK ÚK (PPTX)

Strategie hospodářské restrukturalizace_Nekolová_HSR-ÚK,Kancelář zmocněnce vlády (PDF)

kulaty-stul-04 kulaty-stul-01 kulaty-stul-02 kulaty-stul-03