Podniky, hlaste se: „Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“ vyhlášena

Od roku 2015 Ústecký kraj pro firmy a podnikatele, stejně jako obce vyhlašuje soutěž Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost

Cílem soutěže je ocenit organizace a obce, které jsou v kraji aktivní při realizaci principů společenské odpovědnosti. Podniky či organizace, které přijaly zásady společenské odpovědnosti za své, si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a přispívají na podporu regionu, v němž podnikají. Soutěž je tentokrát v závislosti na zkušenostech z předchozích ročníků uspořádána do několika kategorií: Podnikatelský subjekt do 250 zaměstnanců, nad 250 zaměstnanců a nad 1000 zaměstnanců, organizace veřejného sektoru a obec bez rozdílu velikosti.

Každý uchazeč, který se chce soutěže zúčastnit, musí vyplnit přihlášku a dotazník odpovídající příslušné kategorii, ve které uchazeč soutěží. Vyhlášení vítězů Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017 se předpokládá na konec měsíce září či začátek měsíce října roku 2018. V každé kategorii a podkategorii se vyhlašuje pouze 1. místo. Oproti ročníkům minulým vstupuje v letošním roce do pravidel soutěž udělování „speciálního“ čestného uznání pro ty účastníky soutěže, kteří třikrát vyhráli ve své kategorii 1. místo. Tito soutěžící se poté po dobu následujících 3 let soutěže neúčastní.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.

Zdroj: Homér č. 17, ročník 21.