Podnikatelské fórum Ústeckého kraje

22.9.2015 Most – Tento týden proběhlo v Ústeckém kraji první Podnikatelské fórum Ústeckého kraje, které přivítalo 140 hostů. Zúčastnili se také zástupci čínského města Shanghai a obchodních zastoupení Japonska, Itálie, Španělska a saských hospodářských komor i jednotliví investoři. Cílem dvoudenní akce, kterou uspořádal Ústecký kraj spolu s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje, bylo představit region jako místo vhodné k umístění dalších zahraničních investic, ale také rozvinout spolupráci s místními firmami, řešit rozvoj vysokého školství, propojení výzkumných organizací a firem i smysluplné využití starých průmyslových areálů.

„Základem prosperity našeho regionu bylo vždy dobré a rozvinuté podnikatelské prostředí. Proto jsem potěšen, že se koná tato konference, kde v rámci seminářů a panelových diskuzí a předávání zkušeností zahraničních investorů mohou vzniknout další podněty jak podnikatelské prostředí zlepšit, obohatit a rozvinout,“řekl v úvodu hejtman Oldřich Bubeníček.

Hejtman kraje společně s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Karlem Novotný, zmocněncem vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiřím Ciencialou a předsedou HSR-ÚK Richardem Falbrem přijali zahraniční hosty.

„Ve středu bude zahájen letecký provoz na přímé lince Praha – Peking a jedná se také o lince ze Shanghaie. Proč nevyužít naší výhody, že jsme hodinu cesty od letiště a máme jak investorům, tak turistům co nabídnout. Stejně tak pro naše firmy představuje právě Čína zajímavý trh, který se přímou linkou zase o něco přiblížil“komentovala pozvání delegace jedné z nejbohatších částí Číny Gabriela Nekolová, místopředsedkyně Hospodářské a sociální rady.

Na 140 účastníků fóra si vyslechlo aktuální informace o finanční podpoře investic, představení vědecko-výzkumné infrastruktury a sektorových příležitostí kraje. Přednášející se ve svých prezentacích a workshopech zaměřili na podnikatelský a investiční potenciál Ústeckého kraje, jeho specifika a potřeby pro další úspěšný rozvoj. Kromě zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, vládní agentury CzechInvest nebo Sdružení pro zahraniční investice – AFI, se se svými názory a praktickými zkušenostmi představili i zástupci konkrétních firem podnikajících v Ústeckém regionu. Všichni se shodli na tom, že kraj nabízí široký potenciál, který je ale třeba dále intenzivně rozvíjet a příležitosti aktivně vyhledávat.

Například společnost Unipetrol na fóru představil své investiční plány v objemu 8 mld. Kč, které zveřejnil minulý týden, i své výzkumně vzdělávací centrum UniCRE. Firma Materialise, která se zabývá mimo jiné vývojem a výrobou sensorů srdeční aktivity pro novorozence, prezentovala své aktivity a diskutovala o možnostech spolupráce s dalšími účastníky workshopu zdravotnictví a balneologie. Do nabitého programu se formou on-line vstupu zapojil i Kurt Kaltenegger ze švýcarské společnost ABB, která je generálním investorem nově vznikajícího Technologického a inovačního parku Nupharo ve Ždárku u Ústí nad Labem. Zhodnotil, že vidí investiční příležitosti v České republice velmi pozitivně. Stabilní prostředí, vládní podpora investic, skvělé napojení na evropské trhy a vysoká míra vzdělanosti – to jsou jen některé z bodů, které Kurt Kaltenegger na adresu České republiky a Ústeckého kraje uvedl.
Své náměty na spolupráci přednesli i zahraniční hosté, jak v hlavním programu, tak v celé řadě návazných jednání se zástupci kraje.

Vysoké školy a výzkumné organizace představily své projekty v oblasti vědy, výzkumu a inovací a svou infrastrukturu. Zazněla jak tématika moderního využití uhlíkových technologií, tak informace o geotermálním výzkumu v Litoměřicích.
Hostům byla servírována Bílinská kyselka – regionální minerální voda se staletou tradicí, která se úspěšně prosazuje na zahraničních trzích.

Druhý den měli návštěvníci možnost navštívit vybrané projekty a prohlédnout si průmyslové zóny (Triangle a Joseph), Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, výzkumné a vzdělávací centrum (UniCRE) a nově vznikající technologický park Nupharo, který své první nájemce přivítá už letos na podzim.
___________________________________________________

HSR-ÚK je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel.

 

HSR-ÚK

telefon: +420 476 206 859
e-mail: sekretariat@hsr-uk.cz
Hospodářská a sociální rada ÚK
Budovatelů 2532, 434 01 Most

www.hsr-uk.cz

Ústecký kraj

telefon: +420 475 657 111
e-mail: urad@kr-ustecky.cz
Krajský úřad ÚK
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

www.kr-ustecky.cz

 

Ke stažení: Tisková zpráva – Podnikatelské fórum Ústeckého kraje

Článek na webu Ústeckého kraje: První podnikatelské fórum Ústeckého kraje přilákalo mnoho zajímavých hostů

Web Podnikatelského fóra Ústeckého kraje / www.forumusteckykraj.cz

 

Fotogalerie

hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníčekdelegace Shanghai Pudongpublikumpublikumpanelová diskuze, zleva: náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný, předseda Sdružení pro zahraniční investice - AFI Kamil Blažek, ředitel Divize Investic CzechInvest Martin Krejčí, radní Ústeckého kraje Ladislav Drlý, ředitel výroby Chart Ferox Zdeněk Machalapanelová diskuze zleva: Eva Reinöhlová, konzulka, Generální konzulát České republiky v Drážďanech; Richard Falbr, předseda HSR-ÚK; Kamil Blažek , předseda AFI, Isidro Moyano, Obchodní kancelář Španělského velvyslanectví; SEIJI NAKAGOSHI, Advisor, CzechInvest / Executive Director, Japanese Chamber of Commerce and Industry in the Czech Republic, Murakami Tadashi, Generální ředitel, Jetro, Vanda Spataro, obchodní atašé, Velvyslanectví Italské republikyvice mayor Shanghai Pudong Xie Yumin v diskuzi s Gabrielou Nekolovou, regionální zástupkyní zmocněnce vlády pro MSK a ÚK

Více fotografií na webu podnikatelského fóra

 

Akce by nebyla úspěšná bez účasti partnerů, kterým HSR-ÚK a Ústecký kraj tímto děkují za spolupráci.