Pochvala od předsedkyně Komise pro průmyslovou změnu při Evropském hospodářském a sociálním výboru

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje se na výročním jednání Platformy pro uhelné regiony v transformaci konané v polských Katovicích dočkala veřejného uznání od předsedkyně Komise pro průmyslovou změnu při Evropském hospodářském a sociálním výboru, Lucie Studničné, která ocenila aktivity tripartity Ústeckého kraje v aktivitách postupující transformace uhelných regionů a především pak její schopnost zapojovat do dialogu spojeného s restrukturalizací širokou škálu sociálních partnerů.

Evropská komise pak vyslovila uznání programu RE:START jako takovému a jeho potenciálu pro řešení rozvojových potřeb strukturálně postižených (uhelných) regionů v České republice.