NOEN a.s., společnost která se aktivně podílí na zachování Země pro příští generace!

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Společnost NOEN, a. se aktivně angažuje ve veřejně prospěšných aktivitách. Zaměřuje se přitom především na sociální oblast, školství a zdravotnictví, podporuje také mnohé kulturní instituce, sportovní programy a jednotlivé sportovce. V roce 2016 byly na podporu sportu v Ústeckém kraji věnovány cca 3 % z dosaženého obratu společnosti.

Mezi benefity pro zaměstnance tato společnost řadí 5 dní nad rámec zákonné dovolené, jazykové kurzy, odborná školení či flexibilní pracovní dobu. V rámci bezpečnosti práce a ochrany zdraví svých zaměstnanců je ve společnosti uplatňována maximální ochrana v souladu s legislativou a ISO.

Společnost NOEN se aktivně podílí na zachování Země pro příští generace. Jako projekční a inženýrská společnost dodržují zásadu, že nová vyprojektovaná nebo zrekonstruovaná zařízení musí splňovat náročné požadavky na energetické, materiálové a provozní úspory. V roce 2016 se účastnili ekologického programu „Stromy pro život“, prostřednictvím kterého vysadili 14 stromů.

Vedení společnosti NOEN a.s. vyhlašuje politiku životního prostředí v tomto pojetí:

Společnost se bude aktivně podílet na zachování Země pro příští generace.

  1. Prověřovat systém řízení společnosti zaměřený na ochranu životního prostředí a plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí.
  2. Minimalizovat dopady svých činnosti na životní prostředí a hledat možnosti jeho zlepšování. Zákazníkům chtějí nabízet řešení s optimalizovaným vztahem k životnímu prostředí.
  3. Prosazují politiku životního prostředí ve vztahu s dodavateli a zajistit dostupnost této politiky pro naše zákazníky i veřejnost.
  4. Zlepšovat pracovní podmínky zaměstnancům.

Tento odpovědný přístup k životnímu prostředí je zárukou, že společnost NOEN a.s. je a bude partnerem s kvalitním environmentálním profilem.

Vedení společnosti se pro naplnění politiky životního prostředí zavazuje:

  1. Zajišťovat potřebné zdroje pro naplnění politiky životního prostředí a trvalé zlepšování EMS (Environmental management systém = systém environmentálního managementu. Environmentální = týkající se životního prostředí).
  2. Nést plnou zodpovědnosti za uplatňování politiky životního prostředí při řízení společnosti.
  3. Prevenci znečišťování považovat za nedílnou součást celkové strategie společnosti.

Naplnění politiky životního prostředí od každého pracovníka požaduje:

  1. Dodržování všech zásad a ustanovení dokumentovaných postupů.
  2. Aktivní naplňování cílů životního prostředí v oblasti jeho pracovního zařazení.
  3. Neustálé zdokonalování znalostí o ochraně životního prostředí.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.