NEROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ?

Věděli jste, že ženy berou v České republice v průměru o cca 22,5 % méně než muži? Přičemž v Evropě je tento rozdíl 16,5 %. Přemýšleli jste nad tím někdy? Nejde přeci o souboj mužů a žen, ale o fakt, že díky této skutečnosti chybí v rodinném rozpočtu kolem 80.000 Kč ročně. A to už za úvahu opravdu stojí…

Ani toto téma není pro naši tripartitu nevýznamné. Z tohoto důvodu jsme pozvali zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí, které se věnují projektu 22 % K ROVNOSTI na jednání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, kde s nimi diskutovali zástupce odborů, zaměstnavatelů i samosprávy. Předsedkyně HSR-ÚK a zástupkyně zmocněnce vlády Gabriela Nekolová k tomu dodala: „Jsem ráda, že na půdě krajské tripartity máme možnost otevřít i takto citlivé téma. Pokud české ženy prokazatelně vydělávají méně než muži, rozdíl je cítit v životní úrovni rodiny, tím pádem rozdíl pociťuje i společnost jako celek. Snižuje se výkonnostní ekonomika a vlastně je zatěžován státní rozpočet.“

PROČ

Ženy a muži se nerovnoměrně dělí o péči dětí a domácnosti. České ženy tráví neplacenou prací více času než muži a zároveň k tomu často vykonávají placené zaměstnání (92 % zaměstnaných žen pracuje na plný osmihodinový pracovní úvazek). Ženy častěji než muži přerušují či omezují pracovní kariéru z důvodu mateřství a péče o závislé členy rodiny.

Ve spoustě pracovních odvětvích ženy tvoří zásadní pracovní sílu – ve zdravotnictví, školství, v oblasti sociální péče. Jedná se o práci společensky nepostradatelnou, ale platově podhodnocenou.

DŮSLEDKY

Tyto socio-ekonomické ztráty mají negativní dopady na existenci, fungování a životní úroveň nejen jednotlivých žen a mužů, ale i jejich rodin a společnosti jako celku. Dochází k plýtvání vzdělanostním i lidských potenciálem žen a dochází ke znevýhodňování ženy v roli zaměstnankyně i matky.

CO S TÍM

Je nutné podporovat slaďování rodinného i profesního života – například dostupnější službou (před)školní péče či existencí dětských skupin a družin. Musí být podporováno vyšší zapojení mužů-otců do péče. Bezpochyby musí být zvyšováno povědomí o problému a otevírat diskuze na toto téma. Ze strany firem a institucí musí být podporována kolektivní smlouva a vyjednávání.

SYSTÉMOVÁ OPATŘENÍ

Často dochází k tomu, že bývá tabuizován plat zaměstnanců. Proto je nutný transparentní systém odměňování a kariérního postupu na pracovišti. V problematice nerovnosti v odměňování žen a mužů pomůže kontrola rovného odměňování ze strany Státního úřadu inspekce práce. Velkým trendem jsou flexibilní formy práce a sdílená pracovní místa.

A v neposlední řadě by měla pomoci debata na úrovni tripartity o dopadech mzdových rozdílů na domácnosti zaměstnavatele i hospodářství České republiky. K zapojení do projektu a testovacího nástroje LOGIB vyzve tripartita i regionální zaměstnavatele.

LOGIB je testovací nástroj pro zaměstnavatele k použití v soukromé i veřejné sféře. Je mezinárodně uznaný, otestovaný a dostupný zdarma. Jeho cílem je umožnit zaměstnavatelům, aby mohli kdykoli samo ověřovat své odměňování uvnitř organizace. Projekt 22 % K ROVNOSTI se snaží nástroj zavádět i do českého prostředí. V současnosti probíhá pilotní testování u 30 zaměstnavatelů.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Projekt 22 % K ROVNOSTI

Odměňujte férově

Logib 2018