Nejen ekologicky smýšlející SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

22. roèník 24. hodinového závodu kolobìžek v Ústí n.L. - park na Severní terase

 

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 4. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 43 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

 

 

SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost          

Již více než 160 let patří ústecká SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu ke klíčovým hráčům evropského chemického průmyslu. Výroba společnosti je vnitřně plně integrovaná, šetrná vůči životnímu prostředí a využívá vlastní patentovou technologii. Firma se zaměřuje na výrobu epoxidových a alkydových pryskyřic, speciálních epoxidových systémů a hydroxidů a speciálních chemických derivátů. Velký důraz klade na ochranu životního prostředí a udržitelnost výroby. Jako první na světě získala SPOLCHEMIE i mezinárodně uznávaný environmentální certifikát EPD pro epoxidovou pryskyřici.

CSR: Podpora sportu i obyvatel regionu

Mezi přirozenou součást jejího podnikání patří i aktivity tzv. CSR, nebo-li společenské zodpovědnosti. Podporu svému regionu a jeho lidem vyjadřuje několika hlavními pilíři. Prvním, nejviditelnějším, je finanční a organizační podpora Ústeckému půlmaratonu a poháru SPOLCHEMIE v Handbike tělesně postižených.

Druhým je unikátní systém minigrantů, který umožňuje jakémukoli občanovi či organizaci Ústeckého kraje transparentně zažádat o adresnou finanční podporu. „Cílem našich minigrantů je podpořit aktivní lidi z celého ústeckého regionu – ty, kteří dělají něco pro své okolí. Celá řada jich nezištně pomáhá svým sousedům, navštěvuje seniory, pořádá dětské sportovní aktivity, provozuje volnočasové kluby pro mládež, pečuje o historická místa a památky, provozuje amatérské divadlo a hudbu anebo se zaměřuje na pomoc ohroženým lidem. Tito lidé se prostě starají, aby se nám zde lépe žilo. Jde o jednotlivce i malé organizace, které by na velké částky z dotací nebo sponzorských darů nedosáhli. My tuto jejich snahu velmi oceňujeme a podporujeme, a právě proto jsme vytvořili zcela transparentní a extrémně jednoduchý program drobných finančních podpor. V loňském roce jsme takto v našem kraji podpořili celkem 32 projektů,“ popsal smysl a fungování minigrantů generální ředitel firmy Daniel Tamchyna.

 

 

 

 

 

Mezi projekty podpořené v roce 2017 patřil: Dům pokojného staří sv. Ludmily, ŠK Teplice, Krajská zdravotní, a.s., Slunečnice, z.s., Asociace sportovních klubů Lovosice, z.s., TyfloCentrum Ústí nad Labem, spolek Romano Jasnica, HSK Tygři Ústí nad Labem, TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton, 48. Mezinárodní taneční festival 2017, VOŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Nadační fond Mana potřebným, Domov důchodců Bystřany, Obec Telnice, Nadace Křižovatka a další.

 

 

SPOLCHEMIE se ale nezaměřuje jenom na finanční podporu potřebných. Spolupracuje s vysokými školami a zapojuje se i do Dnů Evropského dědictví formou zpřístupňování jejího sídla a komponovanými prohlídkami „Kasteláni SPOLCHEMIE“. Je také generálním partnerem Chemického fóra Ústeckého kraje.

 

 

 

SPOLCHEMIE a její zaměstnanci

Stěžejní oblastí jsou pro existenci firmy i její úspěšnou budoucnost samozřejmě i její zaměstnanci, kterým nabízí zajímavé benefity:

 • Zvýhodněné stravování v závodní jídelně (cena pro zaměstnance od 18 Kč)
 • Zkrácená pracovní doba 37,5 hodin týdně
 • Pružná pracovní doba pro TH zaměstnance
 • Týden dovolené navíc
 • Příspěvek na Penzijní připojištění
 • Rekreace zaměstnanců a jejich dětí na horských chatách za nízkou cenu
 • Pro některé zaměstnance notebook, mobilní telefon
 • Dárkové koše k životnímu a pracovnímu jubileu
 • Zaměstnanecké SIM karty až pro 6 rodinných příslušníků
 • Věrnostní bonus za odpracované roky
 • Odměny za návrhy zaměstnanců, které vedou k úsporám nebo produktivitě
 • Odměna až 21.000 Kč za úspěšné doporučení nového zaměstnance
 • Odměna při odchodu do důchodu

 

Firma snižuje dopady na životní prostředí

Firma trvale snižuje negativní dopady výrobních činností a poskytovaných služeb na životní prostředí. Cítí silnou zodpovědnost za zachování kvalitního životního prostředí pro budoucí generace. Důkazem úspěšných snah v této oblasti je mj. snížení emisí do ovzduší od roku 2009 o více než 65 %, postupné snižování energetické náročnosti provozu, péče o odpadní vody i zlepšující se recyklace. Na investice s významným enviromentálním a protihavarijním dopadem a odstraňování starých zátěží putovalo v roce 2017 celkem 174 mil. korun. Ve stejném roce získala firma i osvědčení o přínosu pro životní prostředí od společnosti ECOBAT.

 

Mezi hlavní opatření k ochraně životního prostředí patří:

 • Odstraňování rtuti z procesu výroby louhů zavedením nové výroby membránovou technologií největší investicí v novodobé historii firmy ve výši téměř dvou miliard korun
 • Provoz dvou biologických čistíren průmyslových odpadních vod
 • Odstraňování starých ekologických zátěží, které na životním prostředí vznikly výrobní činností v minulosti
 • Provoz asanačních zařízení k odstraňování emisí do ovzduší, včetně kontinuálního monitoringu emisí u významných výrobních zařízení
 • Neustálá snaha o minimalizaci produkce odpadů, přičemž je kladen důraz na recyklaci, třídění a následné zhodnocení

 

 

https://www.spolchemie.cz