Motto psychiatrické léčebny Petrohrad zní „Není úspěchu bez úsilí.“ V oblasti společenské odpovědnosti to určitě platí také

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

Psychiatrická léčebna Petrohrad je příspěvková organizace, která působí v obci Petrohrad v Ústeckém kraji již od roku 1952. Poskytuje zdravotní péči a zajišťuje další zdravotnické služby psychicky nemocným občanům.

Každoročně pořádají Zahradní slavnost – den otevřených dveří k podpoře destigmatizace psychiatrie (odstranění negativního vnímání oboru psychiatrie). Pro své okolí pořádají odborné přednášky na téma psychiatrie.

Zpětnou vazbu svých zaměstnanců zajišťují dotazníkovým šetřením a schránkou důvěry. Zaměstnanci jsou součástí auditního týmu, který tvoří vnitřní předpisy.

Z Fondu kulturních a sociálních potřeb poskytují benefity svým zaměstnancům. Dostávají příspěvky na kulturní a sociální rozvoj, stravování, dovolenou, rekreaci, vzdělávání, tělovýchovu a sport, sociální výpomoc a půjčky, příspěvek a penzijní připojištění. Dále dostávají dary k životnímu nebo pracovnímu výročí.

V rámci kariérního rozvoje vlastní akreditaci pro vzdělávání psychologů a všeobecných sester ve specializačním vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče. Náklady na vzdělávání zaměstnanců činily 502 000 korun českých.

Rozdíl smýšlení mezi ženami a muži je znatelný i při výběru vzdělání a zaměstnání, což způsobuje segregaci (rozdělování) pracovního trhu na oblasti, v nichž jsou zastoupeni především muži nebo naopak ženy. Zdravotnictví lze zařadit do definovaného standardu, kde pracují především ženy. I přesto při hledání nového zaměstnance přihlížejí pouze k dosaženému vzdělání a zkušenostem na volnou pracovní pozici. Zaměstnanci jsou členy Sboru dobrovolných hasičů a externě Záchranářů Žatec.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.