Motivem města Chomutov pro realizaci společensky odpovědných aktivit je být partnerem pro veřejnost i zaměstnance

Letos jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Motivací Statutárního města Chomutov k realizaci aktivit v oblasti společenské odpovědnosti organizace spočívá v identifikaci se základní orientací CSR v oblasti sociální, environmentální a ekonomické, a to v kontextu poskytování veřejných služeb.

Město usiluje o to, aby ho zaměstnanci i veřejnost vnímali jako partnera, se kterým spolupracujeme na společné věci. Cílem je vytvořit prostor, kde si občané, úředníci a vedení města navzájem naslouchají a neustále Chomutov společně vylepšují. Společenská odpovědnost pro město znamená právě to – komunikaci, ohleduplnost k lidem i životnímu prostředí, odstraňování bariér a vytváření příležitostí k růstu. Věří, že ve všech oblastech postupuje zodpovědně a domnívá se, že má na čem stavět. Důkazem toho je první místo v soutěži „Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“ v roce 2015 a získání Národní ceny ve veřejném sektoru za Společensky odpovědnou organizaci v roce 2016.

K naplňování uvedených cílů město používá v každé oblasti rozličné nástroje. Pokud by mělo uvést jen ty nejvýznačnější z nich, bude to určitě participativní rozpočet, v jehož rámci občané sami vymýšlejí a navrhují projekty, které by podle nich byly v Chomutově prospěšné,  a následně hlasují o tom, které z navržených projektů budou uskutečněny.  První projekty navrhovali občané již v roce 2017 a rozmanitost návrhů je obrovská. V současné době pořádá Chomutov  již třetí ročník této aktivity.

 

 

 

 

 

 

(květinové hodiny v parku)

 

 

 

 

 

(malovaná dětská hřiště)

Republikově výjimečným a velmi oblíbeným projektem je také Rodinné zápolení, které pořádá město již devátým rokem a které se každý rok skládá z mnoha rozmanitých tematických akcí pro rodiny s dětmi, kde si účastníci mohou vyzkoušet nejrůznější aktivity. Každé akce Rodinného zápolení se vždy účastní jeho dva maskoti – koza Róza a kozlík Rozmarýnek, se kterými děti a jejich rodiny sportují, vaří, poznávají historii, sázejí stromy nebo společně tvoří.  Ročně se pořádá kolem 15 akcí.

 

 

 

 

 

(Rodinné zápolení)

V rámci úřadu by to pak byl unikátní systém podávání, realizace a hodnocení interních inovací, jehož bylo město Chomutov v rámci veřejné správy průkopníkem. Na úřadě působí také interní CAF tým, který se mimo jiné zaměřuje na odstraňování nedostatků, které mohou komplikovat život jak návštěvníkům magistrátních budov, tak jejich zaměstnancům. Těm zároveň dává město prostor vyjádřit své názory v rámci pravidelného dotazníkového šetření, či konfrontovat přímo vedení úřadu a města. Rovněž se připojilo k mezinárodnímu projektu Euroklíč a v současné době má město již sedm míst, která jsou eurozámkem vybavena.

V roce 2015 město změnilo svou dotační a grantovou politiku, nově se zaměřuje mimo jiné i na granty v oblasti životního prostředí a sociálních věcí. Snaží se, aby celé hospodaření úřadu a města bylo maximálně transparentní, k čemuž využívá rozklikávací rozpočet (mimochodem, Chomutov bylo jedno z prvních měst, kde se v této podobě objevil), otevřená výběrová řízení a veřejný registr smluv. Zapomenout pochopitelně nemůže také na online přenosy ze zasedání zastupitelstva města.

V environmentální oblasti pak nelze nezmínit iniciativy #bezpapíru a #dostbyloplastu, ke kterým se Chomutov připojil v letech 2016 a 2019 a které  posloužily jako příležitost přezkoumat chování města v této oblasti a identifikovat nové způsoby, jak omezit produkci papírového a plastového odpadu v rámci úřadu. V rámci minimalizace dopadu na životní prostředí již vyzkoušelo elektrokola a elektroskůtry a snaha v této oblasti byla korunována pořízením dvou čistých elektromobilů v říjnu 2019. V současné době rovněž zvažuje možnost výměny dosluhující techniky v příspěvkových organizacích za užitkové elektromobily. Každý rok se úředníci magistrátu, politici i běžní občané pravidelně zapojují do akcí Ukliďme Česko, která se letos poprvé konala dokonce dvakrát ročně.

Společenská odpovědnost není stav, ale cesta, a město Chomutov se snaží touto cestou jít a hledat stále nové možnosti.