MINISTERSTVO DOPRAVY PŘIJALO POZVÁNÍ KRAJSKÉ TRIPARTITY

Současný stav dopravní infrastruktury a informace o přípravách staveb do dalších let – za tímto účelem se minulý týden konalo společné jednání krajské tripartity a Ministerstva dopravy, které vyvolala Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje. K projednání současného stavu dopravních úseků v Ústeckém kraji byli přizváni zástupci Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a Krajského úřadu Ústeckého kraje.

„Infrastruktura v Ústeckém kraji je nezbytnou podmínkou rozvoje regionu. Ústecký kraj má důležitou polohu z hlediska dopravního napojení na země Evropské unie. Je velmi potřebná také pro hospodářskou restrukturalizaci a zkvalitnění života obyvatel. To vše si uvědomujeme, a proto apelujeme na Ministerstvo dopravy nejen z pozice tripartity, ale také prostřednictvím programu RE:START,“ říká předsedkyně Gabriela Nekolová.

V rámci jednání bylo řešeno mnoho silničních úseků, jejichž stav je alarmující. A zde je několik výsledků: dokončení dálnice D7 se plánuje na rok a má nejvyšší prioritu, obchvat města Bílina stále není dořešen, protože se nenašla vhodná varianta řešení, aktuálně se zvažuje podzemní varianta, bude zpracována vyhledávací studie pro obchvat obce Havraň, který prosazuje právě HSR-ÚK, protože obcí denně projede 11 tisíc aut a s rozvojem průmyslové zóny Triangl se počet ještě zvýší. Litoměřice – východní obchvat, byl ze strany HSR-ÚK zdůrazněn jako další priorita, v řešení je také převaděč k D8 z Děčína, pokračují přípravné práce ke zkapacitnění silnice z Mostu do Litvínova, které umožní také zachování tramvajové dopravy, i tento úsek patří mezi ty, které byly podpořeny tripartitou a o jeho realizaci musela rozhodnout až Rada pro bezpečnost státu. Velkým tématem diskusí byla také dopravní situace na Štětsku, která ale spadá převážně do kompetence kraje. Právě kraje nyní získají další prostředky na silnice II. a III. tříd. Ústecký kraj patří mezi ty regiony, které tyto zdroje čerpají velmi úspěšně. Ze strany náměstka pro dopravu Ústeckého kraje byla akcentována obnova železniční tratě z Lovosic do Teplic.

Ladislav Drlý, předseda okresní tripartity Chomutovska a radní Ústeckého kraje doplnil, že je potřeba se zaměřit i na problém parkování velkých dopravních vozidel v obcích u průmyslových zón, pro které není dost parkovacích míst ani potřebná legislativa. Zástupci ŘSD – správa Chomutov uvedli, že jsou plánovány dvě dvojice odpočívek na dálnice D7. Zástupce Ministerstva dopravy doplnil, že stát je připraven schválit plán státních odpočívek, kdy z dálnic budou státem řešeny přípojky k odpočívkám. Odpočívky pak budou plně v kompetenci soukromých subjektů. Je nutné komunikovat a řešit situaci společně. Proto bylo toto téma zahrnuto také do plánu hospodářské restrukturalizace RE:START.

Dalším diskutovaným tématem byly dotační možnosti na řešení dopravní infrastruktury ve strukturálně postižených krajích, jež jsou připravovány jako jedno z dalších opatření programu RE:START.

Proběhla velmi rozsáhlá diskuze, z regionu zaznívá mnoho požadavků s potřebou urgentního řešení. Byla pochválena spolupráce Krajského úřadu s Ministerstvem dopravy i ŘSD. Snaha o vyřešení dopravní situace je silná od všech zúčastněných subjektů a i nadále patří mezi hlavní priority Hospodářské a sociální rady ÚK.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.

Text ke stažení ZDE.