Městská knihovna Louny není jen o krásných knížkách, ale hodně o aktivitách společenské odpovědnosti!

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Městská knihovna Louny

Městská knihovna Louny: vzdělávací, kulturní, informační, setkávací a zcela bezbariérové centrum ve městě, které se snaží přispívat k rozvoji kvality života občanům v kraji.

Motivace k realizaci aktivit v oblasti společenské odpovědnosti organizací vychází z povahy instituce – kulturní, vzdělávací a společenské centrum, které se zasazuje o výchovu a vzdělávání a snaží se o socializaci společnosti napříč věkovým spektrem, s komunitním prvkem. Zároveň podporují a udržují kulturní hodnoty pro budoucí generace.

Jedná se o tyto akce:

 • Třetí věk – vzdělávací cyklus nejen pro seniory
 • Města a obce čtou – putovní čítárna, propagace čtenářství, kulturní a vzdělávací programy
 • Reprezentační ples – 3. Reprezentační ples knihoven lounského okresu
 • Světové dny v knihovně – přiblížení života menšin prostřednictvím workshopů, výstav, přednášek, ukázek hudby a tance
 • Páteční dvorky – cyklus letních koncertů na dvorku knihovny
 • Lucemburské Louny 2016 – kooperativní projekt lounských institucí
 • Lounští cestovatelé sobě – cyklus zeměpisných přednášek
 • Bibliotour – 2. Ročník cyklistického tour po knihovnách Ústeckého kraje za účelem propagace knihoven
 • Celé Česko zpívá koledy – celorepubliková akce
 • Den pro dětskou knihu – celorepubliková akce propagující dětské čtenářství
 • Noc s Andersenem – celorepubliková akce propagující dětské čtenářství za účasti hosta
 • Festival Jeden svět – festival dokumentárních filmů s lidskoprávní tematikou
 • Lounská LiteraTúra – putování po zajímavých místech ve městech, spojeno se čtením
 • Pasování prvňáčků na čtenáře – slavností akt pro žáky prvních tříd ZŠ podporující čtenářství

 

Jaké nefinanční benefity dostávají zaměstnanci knihovny v Lounech?

 • Tři dny zdravotního volna
 • Bezplatné vzdělávání a kurzy v pracovní době (48 hodin ročně)
 • Bezplatná účast v pracovní době v projektu Třetí věk (vzdělávací cyklus řadící se do programu celoživotního vzdělávání)
 • Čtenářský průkaz zdarma pro sebe a jednoho člena rodiny
 • Stravenky
 • Vstupné na akce knihovny zdarma pro sebe a jednoho člena rodiny
 • Zaměstnanecká (zvýhodněná) káva zdarma
 • Využití prostor kavárny a dvorku pro soukromé účely
 • Možnost nákupu knih se slevou

Aby byl zajištěn odborný růst zaměstnanců, jsou naplánovány vzdělávací individuální i týmové aktivity, počítačové a jazykové kurzy, odborné exkurze po vybraných knihovnách České republiky. Nad rámec platné legislativy pořádají každoroční praktický seminář první pomoci, jednou za 4 roky je seminář pořádán v kooperaci integrovaného záchranného systému. Co se týče zaměstnanosti, počet členů v týmu je navyšován z důvodu narůstajícího počtu aktivit.

Pro propagaci dodržování lidských práv využívají dokumentární filmy z festivalu Jeden svět (největší dokumentární filmový festival s tematikou lidských práv na světě, pořádá jej společnost Člověk v tísni) a účastí dalších akcí, jako je festival Bez zámků (festival propagující integraci zdravých a nemocných lidí), prostřednictvím Férové snídaně (myšlenka je velmi prostá: sejděte se v parku, na nábřeží nebo na náměstí se známými či rodinou a společně posnídejte fairtradové a lokální suroviny. Jednoduše a zároveň moc příjemně tak oslavíte Světový den pro fair trade a dáte najevo svůj zájem o téma spravedlivého obchodu a odpovědné spotřeby vůbec), provozují sociálně-terapeutické dílny Jeroným pro mentálně postižené.

Aby udrželi a zároveň rozvíjeli vlastní ekonomickou udržitelnost, jsou aktivní v získávání dotací a grantů. Mají vedlejší hospodářskou činnost – kavárnu Jeroným a placenou službu odborně balených knih studentům.

Lounská knihovna má řadu ocenění za kvalitu svých služeb. Mezi ně například patří:

 • Městská knihovna roku 2011
 • Městská knihovna roku 2015 v kategorii měst do 20 000 obyvatel
 • Místo přátelské rodině
 • Městská knihovna roku 2016 v kategorii měst do 20 000 obyvatel
 • Kamarádka knihovna 2016 pro nejlepší dětské oddělení knihoven České republiky (celkový vítěz)

V rámci environmentální politiky realizují třídění odpadů, podporují dopravu zaměstnanců do práce na kole. Díky bicyklům provozují zavážkovou službu imobilním čtenářům. Propagují férové potraviny (v kavárně Jeroným celoročně a jednou ročně na akci Férová snídaně).

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.