Město Roudnice nad Labem velmi pečuje nejen o své obyvatele, ale i o své zaměstnance.

Loni jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Připravuje pro ně roční plány vzdělávání, stáže v rámci kraje, skupinové i individuální supervize, e-learningové kurzy, povinná i dobrovolná školení či tematické zájezdy. Město zaměstnává i osoby se sníženou pracovní schopností. S výší úvazku, organizací i náplní práce vycházejí vstříc jejich možnostem. Stejný případ je u matek s dětmi.

Pro město je velmi důležitý názor veřejnosti. Veřejně taktéž projednává strategický plán rozvoje i další pro občany důležitá témata. Veřejné jsou i zasedání zastupitelstva, kde občané mohou taktéž vyjádřit svůj názor.

V oblasti ochrany životního prostředí město velmi dbá na vybavenost veřejných prostranství i budov a organizací nádobami na separovaný odpad (papír – plasty – sklo – baterie – drobná elektrozařízení). Město dlouhodobě podporuje činnost ZO ČSOP ve městě, které zajišťuje ekologickou výchovu, pořádá pro zájemce vycházky do přírody apod. Taktéž spolupracuje na ekologické výchově ve školách. Město je na špičce v množství vytříděného odpadu na obyvatele v Ústeckém kraji. V soutěži „Skleněná popelnice“ se pravidelně umisťuje do 5. místa.

Město pečuje i o své handicapované či starší občany, a to výstavbou zvýšených nástupních ostrůvků na zastávkách MHD, či nabídkou pomoc v dopravě na úřad a zpět devítimístným vozidlem s nákladovou rampou (především pro vozíčkáře.

Město Roudnice nad Labem se věnuje mnoha aktivitám společenské odpovědnosti tak, aby se všem v jejich městě žilo a pracovalo co nejlíp. A za to jim patří velký dík!