Město Duchcov prostřednictvím společenské odpovědnosti podporuje spokojenost občanů

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Město Duchcov

K motivaci aktivit v oblasti společenské odpovědnosti město Duchcov vede vlastní iniciativa – snaha vytvářet pro občany města zdravé životní prostředí, ve kterém jsou spokojeni, mají pocit bezpečí a třeba i sportovní a kulturní vyžití.

Nad rámec zákonných povinností organizují pro své zaměstnance sportovní turnaje a pravidelná setkání. Poskytují příspěvky na vitamínové doplňky, na rekreaci, příspěvky na penzijní připojištění či stravné. Při narození dítěte či sňatku dostávají věcný dar, stejně tak při pracovním výročí či životním jubileu. Zaměstnanci si jistě váží možnosti využít tří dnů indispozičního volna, úhrady 50 % za první tři dny pracovní neschopnosti nebo poskytování bezúročných půjček a sociální výpomoci.

Mezi další aktivity pro své zaměstnance řadí i příjemné pracovní prostředí: instalace stropních ventilátorů do kanceláří, vhodné kancelářské židle, vytvoření oddechového prostoru a i taková maličkost, jako instalace stojanu na kola jistě pozvedne náladu.

Součástí firemní kultury města Duchcov je také transparentnost. Na webových stránkách jsou neustále k dispozici zveřejněné informace o hospodaření města (tzv. „klikací rozpočet“, přehled veřejných zakázek včetně výsledku a smluv, videozáznamy ze zasedání zastupitelstva města, informace hlášené městským rozhlasem, informace ze systému tzv. mobilního rozhlasu (zasílání SMS a e-mailových zpráv občanům). Tyto informace jsou také podpořeny v měsíčníku Duchcovské noviny, které obdrží zdarma každá domácnost ve městě.

Město Duchcov získalo tato ocenění:

  • místo v krajském kole soutěže Zlatý erb v kategorii Smart city a nejlepší elektronická služba Mobilní rozhlas za rok 2017
  • místo v krajském kole soutěže Zlatý erb v kategorii nejlepší elektronická služba za aplikaci Klikací rozpočet za rok 2015
  • Místo v krajském kole soutěže Zlatý erb v kategorii webové stránky měst v roce 2013

Město myslí také na ochranu životního prostředí nad rámec platné legislativy: třídění odpadu na městském úřadu (papír, PET lahve, baterie, elektro, víčka z PET lahví). Mezi odbory využívají elektronickou komunikaci. V roce 2016 se zaměstnanci městského úřadu zapojili do akce „Ukliďme Česko“ – dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky s cílem uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

Pro veřejnost zavedli pytlový svoz – možnost třídění odpadu tvořeného ze tří složek: papír, PET a tetrapak (kompozitní materiál složený z více vrstev, např. kombinace papíru, hliníku a plastových fólií) prostřednictvím barevně odlišených pytlů, které občané označí svým čárovým kódem. Dle vedené evidence odevzdaného vytříděného odpadu dle čárových kódů má občan snížený roční poplatek za odpad.

Mezi své dobrovolné aktivity v oblasti společenské odpovědnosti řadí podporu organizací zajišťující sociální služby ve městě (Oblastní charita, provoz Azylového domu, provoz domu s byty na půl cesty, terénní programy, asociační služby, provoz domů s pečovatelskou službou). Poskytují finanční příspěvek na dopravu pro seniory nad 70 let. Za účelem záchrany života byl na náklady města pořízen defibrilátor (přístroj, který elektrickým výbojem obnovuje správnou činnost srdce) do služebního vozu Městské policie.