Mateřská škola Jeřabinka, 1. waldorfská školka v Ústeckém kraji!

I letos jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Mateřská škola Jeřabinka, pracující na principech waldorfské pedagogiky

Mateřská školka je soukromou neziskovou mateřskou školou, která byla otevřena v září 2015 v Litvínově-Hamru. Jeřabinka je waldorfskou školkou, kde děti vyrůstají v láskyplném prostředí s krásnými hračkami, rozvíjí si fantazii, tvořivost, učí se morálním hodnotám, respektu a spolupráci. Jedná se o první školku tohoto typu v Ústeckém kraji.

Škola waldorfského typu je charakterizována demokratickým řízením, hlas každého zaměstnance má velkou váhu. Návrhy zaměstnanců jsou vítány a podporovány. Mateřská školka všestranně podporuje vzdělávání zaměstnanců.

Činnost školy je zaměřena na rozvoj osobností dětí v předškolním vzdělávání a také budování kladného vztahu k přírodě, cílem je naučit je šetrně využívat dostupné přírodní zdroje. Děti aktivně pracují na zahradě, opracovávají dřevo v dílničkách. Učí se poznávat zdravé potraviny, připravují si zdravé svačinky. Tomu předcházejí školení zaměstnanců v oblasti péče o životní prostředí, znalosti přístupů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů.

Mateřská školka chce vytvořit předpoklady dětí pro rozlet v celoevropském měřítku a zároveň posílit jejich kořeny a vědomí sounáležitosti, tak aby se do rodného kraje chtěli vracet a budovat svůj profesní úspěch i naplněný osobní živost zde.

Krátce o waldorfské škole: škola se sama charakterizuje jako škola, která chce připravovat na život nejen znalostně, ale také rozvojem tvůrčích schopností a sociálních dovedností. Učitel v takové škole má na dítě pohlížet jako na duchovní bytost, která přichází na svět nadána možností všestranného vývoje. Více o tomto učení: http://www.waldorfskaskola.eu/waldorfska-pedagogika/strucne-o-waldorfske-pedagogice/

 Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Snaží se tak ocenit subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají k nim. A to jak v oblasti sociální, životního prostředí nebo v ekonomické sféře.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.