Litoměřický Hennlich, společnost sociálně odpovědná

I letos jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

HENNLICH s.r.o.

Firma HENNLICH s.r.o. je součástí mezinárodní sítě skupiny HENNLICH důležitého dodavatele pro průmyslové podniky. HENNLICH se více než 13 let podílí na rozvoji regionu podporou komunity, na kterou věnuje cca 0,02 % obratu firmy. Cílí především na podporu technického vzdělávání, mladých lidí a volnočasových aktivit.

Snaha o vytvoření dlouhodobé spolupráce a důvěry mezi firmou a jejími zaměstnanci je patrná ze všech aktivit, které společnost realizuje. Jako příklad slouží například HENNLICH Baby Club, který pečuje o děti zaměstnanců. Cílem je, aby se zaměstnanci s malými dětmi vraceli dříve do pracovního prostředí, třeba i na částečný úvazek. Klub je součástí projektu HENNLICH přeje rodině, který je zaměřen na work-life-balance, zahrnuje velké množství aktivit a je rozvíjen v kontextu politiky CSR.

V environmentální oblasti se při výzkumu a vývoji nových produktů firma zaměřuje na obnovitelné zdroje energií a na opětovné využití odpadních energií. Příkladem může být vývoj vlastní bioplynové stanice alphaFERM založené na suché fermentaci, speciálního výměníku ECO-mizer využívajícího odpadního tepla v plynových kotelnách nebo vlastní ORC jednotku ZERO FUEL GEN, která dokáže vyrábět elektřinu z odpadního tepla.

CSR je součástí vize společnosti: „Nad rámec našich závazků vyplývajících ze zákona jsme připraveni převzít větší míru zodpovědnosti za naše okolí. Při tom nás vede naše svědomí a naše možnosti.“

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Snaží se tak ocenit subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají k nim. A to jak v oblasti sociální, životního prostředí nebo v ekonomické sféře.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.