Krajská zdravotní, a.s., si uvědomuje nutnost společensky odpovědného chování

Společnost Krajská zdravotní, a. s. (dále jen KZ), je s více než sedmi tisíci zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. Pět nemocnic, spadajících v době před transformací coby samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody Krajské zdravotní, a. s. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov. Vzniklo tak unikátní zdravotní zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého kraje zajišťována dostupná a přitom maximálně efektivní a hospodárná síť, poskytující zdravotní péči, která svou kvalitou odpovídá nejmodernějším trendům v medicíně.

Krajská zdravotní, a.s., podporuje střední, vyšší a vysoké školy se zaměřením na zdravotnické obory, konkrétně se jedná o sponzoring odborných i populárně-vědeckých aktivit a pořádá pravidelné akce s cílem osvěty mezi občany jako je Den srdce, Den proti melanomu, Čas je mozek a spoustu dalších. Dále podporuje pořádání sportovních akcí v rámci KZ a činnost dobrovolníků.

Svým zaměstnancům poskytuje celou řadu benefitů. Mezi nejzajímavější patří provozování firemní školky „U Borovice“, kterou mohou zaměstnanci a jejich děti využít či možnost bezplatného využití nadstandartních pokojů při hospitalizaci zaměstnanců. Krajská zdravotní a.s. volí individuální přístup ke každému zaměstnanci – umožňuje homeoffice, nabízí flexibilní pracovní dobu či zkrácené úvazky.

V rámci ochrany životního prostředí snižuje KZ energetickou náročnost svých objektů. Probíhá průběžné zateplování a výměna oken s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. V okolí firemní školky využívají přírodních zdrojů při výuce výtvarných aktivit předškolních dětí a podporují společné aktivity rodičů (zaměstnanců) a dětí – společné dílny, např. s vánoční tématikou.

Vzhledem k povaze činnosti (poskytování zdravotní péče) je použití recyklovaných materiálů zásadním způsobem omezeno. V ostatních činnostech pak KZ usiluje o šetrný přístup k životnímu prostředí. Snaží se například v oblasti chlazení datových center co nejvíce využívat šetrné technologie k životnímu prostředí jakou je např. Free Cooling.

Krajská zdravotní, a.s., si uvědomuje nutnost společensky odpovědného chování, a to z důvodu budování stabilní a rovněž také kvalitativně zlepšující se zdravotní péče. KZ umožňuje například studentům lékařských oborů (od 2. ročníku) program Summer School – program je zaměřen na možnost seznámit se s praktických chodem oddělení. Jeho cílem je představit studentům reálné nemocniční prostředí a vytvořit pozitivní vztah mezi účastníkem programu a managementech vybraných oddělení. Dále KZ provozuje mobilní hospic, jehož multidisciplinární tým tvořený lékaři, sestrami, sociální pracovnicí, psychologem i kaplanem, pomáhá těžce nemocným pacientům skončit svůj životní příběh doma, v kruhu své rodiny. V neposlední řadě podporuje KZ vědecko-výzkumné a inovační aktivity- Krajská zdravotní, a.s., disponuje vlastní interní grantovou agenturou, čímž se opět spolupodílí na zlepšování zdravotní péče a budování renomé Ústeckého kraje.