Kamarád – LORM Žatec, pomáhá lidem v nepříznivé životní situaci.

 

 

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 4. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 43 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

 

 

Kamarád – LORM Žatec

 Předmětem činnosti této příspěvkové organizace jsou Domov pro osoby se zdravotním postižením, Týdenní a denní stacionář, Sociálně terapeutická dílna, Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení, Odlehčovací služby a Krizová pomoc.

 

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je pomáhat lidem v nepříznivé životní situaci. Poskytnout osobám z cílové skupiny takovou míru podpory či pomoci, kterou vyžadují pro žití důstojného a naplňujícího života s handicapem, posilovat tím jejich sebevědomí a sociální začleňování a předcházet předsudkům ve společnosti, posláním Týdenního stacionáře je umožnit osobám cílové skupiny sociální kontakt se skupinou osob s obdobným postižením a získat, nebo udržet si dovednosti, které napomáhají jejich sociálnímu začleňování, posláním ambulantní služby Sociálně terapeutická dílna Kamarád – LORM je poskytovat osobám z cílové skupiny takové podmínky a individuální podporu, která povede k získání, prohloubení či udržení jejich pracovních i sociálních dovedností a návyků. Hlavním cílem služby je účelná a pravidelná podpora těch dovedností, které jsou potřebné pro běžný způsob života uživatele a tím přispívat jeho sociálnímu začleňování a zvyšovat šance na jeho pracovní uplatnění, posláním pobytové služby Chráněné bydlení je umožnit osobám, které jsou v určitých oblastech závislé na pomoci druhé osoby, žít v podmínkách, umožňujících jim rozvíjet svou samostatnost a dovednosti, potřebné pro běžný způsob života a tak podporovat jejich sociální začleňování. Posláním terénní služby Podpora samostatného bydlení je umožnit osobám z cílové skupiny získat nebo udržet si samostatné bydlení a žít svůj život podle vlastních představ a přání tak, jak je to běžné u jejich vrstevníků. Pobytová forma odlehčovací služby je poskytována osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku. Služba se neposkytuje osobám s psychickým onemocněním nebo osobám, které vážně narušují společné soužití, osobám závislým na návykových látkách, osobám s infekčním onemocněním, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnických zařízeních.

 

Svým zaměstnancům poskytují nefinanční benefity:

  • ve formě poukázek na vitamínové prostředky
  • flexibilní pracovní doba
  • domluva – péče o dítě, péče o osobu blízkou
  • možnost práce z domova

 

Dále mají zaměstnanci možnost vzdělávání v dané činnosti:

  • odborné kurzy
  • semináře
  • konference
  • odborné stáže na jiných pracovištích

 

Stávající a bývalí zaměstnanci se pravidelně setkávají a vyměňují si zkušenosti, jak dělat služby stále lepšími, což se velmi osvědčilo. Podporují též zaměstnávání žen nad 50 let, ženy po návratu z mateřské dovolené, mladé lidi do 29 let a lidi z evidence úřadu práce.

 

Realizují i několik projektů k ochraně životního prostředí – zajištění energeticky šetrnějšího osvětlení, ekonomičtější výběr dodavatelů energie.

Zapojují své klienty do akcí s danou tématikou, např. Den země, Den vody aj.

Z 50 – ti% používají výrobky šetrné k životnímu prostředí.

Motivací je hlavně spokojenost klientů, spokojenost partnerských organizací a spokojenost zaměstnanců.

Motto: Pomáháme těm, kteří měli trochu méně štěstí nežli my