Jednání Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje

Dnes byla se zástupci podnikatelů na jednání Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje projednána specifická opatření pro rozvoj Ústeckého kraje. Jejich přípravu představila Gabriela Nekolová, zástupkyně zmocněnce vlády a předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Krajská hospodářská komora se do řady z nich aktivně zapojí.