Informace k nezaměstnanosti v Ústeckém kraji za prosinec 2012

V příloze naleznete krajskou tiskovou zprávu a některé další sledované údaje o nezaměstnanosti v Ústeckém kraji za měsíc prosinec 2012. Upozorňujeme na skutečnost, že od ledna 2013 dochází ke zrušení míry nezaměstnanosti a jejímu nahrazení novým ukazatelem „Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15-64 let (podrobnosti naleznete v přiložené informaci a uvedených odkazech). V případě potřeby zaslání dalších statistických informací kontaktuje, prosím, Bc. Michala Tučka, viz kontakty níže. V případě zodpovězení otázek ohledně nezaměstnanosti či úřadu práce se obracejte přímo na Ing. Jaroslava Kunce (vedoucí oddělení zaměstnanosti KrP ÚL, tel.: 950 171 450, e-mail:jaroslav.kunc@ul.mpsv.cz).


Bc. Michal Tuček

Analytik trhu práce
Česká republika – Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem
tel.: +420 950 171 427, fax: +420 950 171 494
e-mail: michal.tucek@ul.mpsv.cz

www: portal.mpsv.cz

Informace pro MPSV informace
Podklad pro krajskou tisk. zprávu podklad