I LETOS JSME OCEŇOVALI V RÁMCI SOUTĚŽE 3. ROČNÍKU CENY ÚSTECKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST!

Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Nejvyšší ocenění v kategorii podnikatelský sektor nad 1000 zaměstnanců získala společnost AGC FLAT GLASS CZECH a.s., člen AGC Group a její dceřinné společnosti jsou součástí celosvětového koncernu AGC Group. AGC Flat Glass Czech a.s. je největší výrobce plochého skla a jeho aplikací ve střední a východní Evropě. Vyrábí a zpracovává ploché sklo pro stavebnictví a pro automobilový průmysl.

V rámci regionu podporuje společnost obrovské množství sportovních, kulturních a ostatních volno časových aktivit dětí, mládeže i dospělých, celkovou částkou 28,5 mil Kč, což představuje 0,44% z ročního obratu firmy.

Akciová společnost AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group je držitelem souboru certifikátů k integrovanému systému managementu kvality (ČSN EN ISO 9001), ochrany životního prostředí (ČSN EN ISO 14001), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ČSN OHSAS 18001) a systému společenské odpovědnosti (SA 8000). Z dotazníku (který je podmínkou účasti v soutěži) je zřejmé, že k otázkám společenské odpovědnosti dlouhodobě přistupuje rovněž systémově.

Akciová společnost má pečlivě propracovaný systém péče o zaměstnance (stávají, bývalé i budoucí) z hlediska vzdělávání a velkého množství nefinančních benefitů. Motivační je i etický kodex založený na hodnotách společnosti:

  • Inovace a vynikající pracovní výkon, rozmanitost
  • životní prostředí a integrita.

Nově se společnost zapojila, v rámci spolupráce s UJEP Ústí n.L. , do SAP University Alliances – mezinárodní nástroj umožňující připravit studenty na požadavky zaměstnavatelů.

Z množství environmentálních aktivit vztahující se přímo k výrobě (EPD, značka Cradle to Cradle – silver, zveřejňovaná roční environmentální zpráva o společnosti), vybočuje podpora České ornitologické společnosti. Na jednom z komínů řetenické sklárny byly vytvořeny podmínky pro zahnízdění páru sokola  stěhovavého. Za finanční podpory společnosti byla neziskovou společností ALKA WILDLIFE na komín umístěna budka, ve které sokoli zahnízdili.

Aktivity v oblasti společenské odpovědnosti vnímá vedení a.s. jako možnost  odlišit se od konkurence – přináší totiž možnost a platformu pro vlastní ekonomický růst.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Snaží se tak ocenit subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají k nim. A to jak v oblasti sociální, životního prostředí nebo v ekonomické sféře.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.