HSR ÚSTECKÉHO KRAJE HSR Chomutovska HSR Lounska HSR Mostecka HSR Teplicka HSR Ústecka HSR Litoměřicka HSR Děčínska


Aktuality Představujeme se Vznik Statut Finanční řád Orgány Struktura Smlouvy o spolupráci Komise Usnesení z jednání Globální plán revitalizace Spol. odpovědnost firem Činnost Průzkumy Prezentace Tiskové zprávy a média Infoservis Zaměstnanost v ÚK Kontakty

Smlouva o součinnosti

Článek 1 

Hospodářská a sociální rada kraje ( dále jen HSRK ) je dobrovolným sdružením Hospodářských a sociálních rad, které jsou právnickou osobou a působí v okresech Ústeckého kraje ( dále jen HSRO).

Článek 2

  1. HSRO vstupují do HSRK na základě svobodného rozhodnutí a současně se zavazují plnit podmínky členství stanovené Statutem HSRK
  2. Členství v HSRK neomezuje jednotlivé HSRO v jejich právech uskutečňovat samostatnou hospodářskou a sociální politiku v rámci své působnosti

Článek 3 

  1. Členství v HSRK vzniká podpisem této smlouvy pověřeným zástupcem HSRO
  2. Členství v HSRK zaniká vystoupením

Článek 4 

Struktura orgánů HSRK, jejich kompetence, jakož i způsob jejich ustavování a rozhodování stanoví Statut HSRK.

Článek 5 

Hospodářská a sociální rada kraje je sdružením právnických osob ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., ve znění zákona č. 300/1990 Sb. o sdružování občanů.

Jako právnická osoba je HSRK registrována u ministerstva vnitra ČR.

Článek 6 

Pro založení HSRK je třeba souhlasu nejméně dvou HSRO.

Článek 7

Členství v HSRK potvrzují svým podpisem níže podepsaní pověření zástupci HSRO:

Název a sídlo HSRO

Jméno, funkce

zástupce HSRO

Hospodářská a sociální rada Mostecka JUDr. Richard Falbr předseda HSRM
Hospodářská a sociální rada Chomutovska Josef Vejvoda předseda HSRCh
Hospodářská a sociální rada Teplicka Vlastimil Aubrecht předseda HSRT
Hospodářská a sociální rada Ústecka Radek Vonka místopředseda HSRÚ
Hospodářská a sociální rada Lounska RNDr. Ivan Havlíček předseda HSRLn
Hospodářská a sociální rada Litoměřicka Robert Kopecký předseda HSRLt

 


Kontakty

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

Budovatelů 2532, 434 37 Most
telefon: 476 206 859
e-mail: sekretariat@hsr-uk.cz
www.hsr-uk.cz


Zobrazit všechny kontakty...

copyright © 2010 Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje | webmaster © Mgr. Martin Kabrna | design © martindesign.cz