HSR ÚSTECKÉHO KRAJE HSR Chomutovska HSR Lounska HSR Mostecka HSR Teplicka HSR Ústecka HSR Litoměřicka HSR Děčínska


Aktuality Představujeme se Vznik Statut Finanční řád Orgány Struktura Smlouvy o spolupráci Komise Usnesení z jednání Globální plán revitalizace Spol. odpovědnost firem Činnost Průzkumy Prezentace Tiskové zprávy a média Infoservis Zaměstnanost v ÚK Kontakty

Finanční řád HSR-ÚK

1. Výše členského příspěvku HSR-ÚK

Členský příspěvek není kategoricky stanoven pevnou částkou. Pro jednotlivé HSR je stanoven pouze dolní limit.

Minimální výše ČP - 75 000,00 Kč

 

2. Úhrada členského příspěvku

Úhrada členského příspěvku je splatná:

50 000,00 Kč do 30. 4. 2015

25 000,00 Kč do 31. 8. 2015

 

3. Evidence členského příspěvku

Členské příspěvky jsou evidovány v účetní evidenci na samostatném účtu.

V případě prodlení úhrady členského příspěvku zasílá tajemník HSR-ÚK do 15 dnů písemnou upomínku platby. Není-li platba členského příspěvku uhrazena ani v tomto termínu, tajemník předkládá tuto informaci Předsednictvu HSR-ÚK k dalšímu řešení.

 

4. Použití členského příspěvku (finančních zdrojů)

Členský příspěvek, jako jeden z finančních zdrojů HSR-ÚK, se použije pouze pro financování nákladů zajišťující provoz HSR-ÚK v souladu se Statutem HSR-ÚK.

 

5. Kontrola čerpání finančních prostředků

Finanční komise HSR-ÚK provádí pravidelnou kontrolu čerpání finančních prostředků. Zprávu o provedené kontrole předkládá Předsednictvu HSR-ÚK.

 

6. Výdaje jednotlivých kapitol

Výkonný výbor rozhoduje samostatně o výdajích z kapitoly „Rezerva“. Navýšení celkového rozpočtu schvaluje Sněm.

 

 


Kontakty

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

Budovatelů 2532, 434 37 Most
telefon: 476 206 859
e-mail: sekretariat@hsr-uk.cz
www.hsr-uk.cz


Zobrazit všechny kontakty...

copyright © 2010 Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje | webmaster © Mgr. Martin Kabrna | design © martindesign.cz