HSR ÚSTECKÉHO KRAJE HSR Chomutovska HSR Lounska HSR Mostecka HSR Teplicka HSR Ústecka HSR Litoměřicka HSR Děčínska


Aktuality Představujeme se Komise Usnesení z jednání Globální plán revitalizace Spol. odpovědnost firem Činnost Průzkumy Prezentace Tiskové zprávy a média Infoservis Zaměstnanost v ÚK Kontakty

Odborné gesce při HSR-ÚK

odborná gesce gestor
Odborná gesce dopravní Ing. Ivo Perna
Odborná gesce pro rozvoj lidských zdrojů Mgr. Pavlína Kalitová
Odborná gesce pro hospodářství Ing. Jan Cháb
Odborná gesce pro energetiku a uhelný průmysl Miroslav Tlapák
Odborná gesce pro rekultivace a revitalizace Ing. Helena Veverková
Odborná gesce pro venkov a cestovní ruch Ing. Radek Vonka
Odborná gesce pro legislativu Vlastimil Aubrecht

 

Stálá komise finanční

Martin Fraško Most
Ing. Robert Pelíšek Teplice
Ing. Jiří Zima Ústí nad Labem

 

Pracovní skupina pro konzultaci projektové činnosti

Ing. Radek Vonka Ústí nad Labem
Ing. Jana Ryšánková Litoměrice
Ing. František Jochman Louny
Martin Fraško  
Gabriela Nekolová  

 

HSR-ÚK má své zástupce v komisích při Radě ÚK

Dne 26. 11. 2012 proběhlo zasedání Sněmu HSR-ÚK. Na tomto jednání požádal předseda HSR-ÚK JUDr. R. Falbr hejtmana ÚK O. Bubeníčka o možnost personálního obsazení komisí a výborů při Radě ÚK zástupci HSR-ÚK. Hejtman tuto možnost přislíbil. HSR-ÚK navrhla celkem osm osob do osmi různých komisí a výborů. Rada ÚK zasedala dne 5. 12. 2012 a jmenovala osoby do komisí a výborů. Zástupci HSR-ÚK obsadili následující pozice:

Tito zástupci budou pravidelně informovat Předsednictvo HSR-ÚK o průběhu a závěrech jednání komisí a rovněž budou kraji předkládat stanoviska HSR-ÚK.

Zástupci HSR-ÚK jsou potěšeni tímto navázání spolupráce s nově jmenovanou Radou ÚK. V dnešních dnech je připravován návrh Smlouvy o spolupráci mezi HSR-ÚK a ÚK.

 


Kontakty

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

Budovatelů 2532, 434 37 Most
telefon: 476 206 859
e-mail: sekretariat@hsr-uk.cz
www.hsr-uk.cz


Zobrazit všechny kontakty...

copyright © 2010 Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje | webmaster © Mgr. Martin Kabrna | design © martindesign.cz