HSR-ÚK volila nového místopředsedu

10. 4. 2017 Ústí nad Labem – Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje zvolila svého nového místopředsedu. Stal se jím pan Radek Vonka z Hospodářské a sociální rady Ústecka. Nahradil tak dosavadního místopředsedu, pana Miroslava Tlapáka, kterému členové Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje zároveň poděkovali za jeho úsilí a dlouholetou obětavou činnost ve své funkci.

V úvodu jednání Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje své členy informovala o připravovaném Akčním plánu Strategie hospodářské restrukturalizace, na němž se členové HSR-ÚK podílejí.

Na jednání byly také projednány priority HSR-ÚK pro rok 2017 – 2018, například problematická dopravní infrastruktura, podpora technického a přírodovědného vzdělávání, či řešení rekultivací. Dále byly předestřeny významné akce HSR-ÚK, které budou realizovány v tomto roce, jako je 3. ročník Podnikatelského fóra, na kterém potvrdil účast i nově jmenovaný ministr průmyslu a obchodu, Jiří Havlíček, či Konference zaměstnanosti.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel.