HSR-ÚK se stala členem Platformy zainteresovaných stran CSR

HSR-ÚK se stala členem Platformy zainteresovaných stran společenské odpovědnosti (CSR).

Vytvoření Platformy zainteresovaných stran CSR je jednou z dílčích aktivit Národního akčního plánu CSR, která má vést k aktivní spolupráci všech zainteresovaných stran. Platforma je odrazem dobrovolné vůle organizací soukromého i veřejného sektoru vést diskuzi a dialog v oblasti společenské odpovědnosti, jakožto jednoho ze znaků vzájemné spolupráce.

Platforma umožňuje vyjádření názorů, výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe mezi jejími účastníky, shromáždění a monitorování nástrojů a iniciativ v oblasti CSR i udržitelného rozvoje.

Organizaci, činnosti a výstupy Platformy zajišťuje Rada kvality České republiky prostřednictvím Národního střediska podpory kvality. Výstupy Platformy přispívají k realizaci a vyhodnocování úkolů Národního akčního plánu CSR.

Více informací naleznete na zde.

kopie-csr-platforma-bar