HSR-ÚK prezentovala společenskou odpovědnost na workshopu v Mostě

Zástupci pracovního týmu CSR při HSR-ÚK byli vyzváni k prezentování svých aktivit v rámci podpory společenské odpovědnosti firem v ÚK. Dne 13. 12. 2012 představila Gabriela Nekolová nově vzniklý webový portál www.csrportal.cz, který zprovoznila HSR-ÚK pro podporu osvěty v tématu společenské odpovědnosti, dále přednesla informace o projektu „Společenská odpovědnost firem v ÚK“, na kterém rada spolupracuje s OHK v Chomutově. Tento projekt je financován z OP VK. Návštěvníkům konference byla představena aktuální výzva ESF, která podporuje vznik a provoz dětských skupin jako jeden z nástrojů podpory sladění osobního a profesního života a prorodinné politiky. Informace byly poskytnuté i k nové legislativě týkající se mateřské dovolené a k flexibilním pracovním úvazkům. Na konferenci prezentovaly příklady z praxe manažeři společnosti Hennlich

Workshop nesl název „Není nad to, když můžete opisovat od těch, kteří umí aneb trendy moderní personalistiky v praxi“. Konal se dne 13. 12. 2012 v hotelu Cascade v Mostě.