HSR-ÚK má své zástupce v komisích při Radě ÚK

Dne 26. 11. 2012 proběhlo zasedání Sněmu HSR-ÚK. Na tomto jednání požádal předseda HSR-ÚK JUDr. R. Falbr hejtmana ÚK O. Bubeníčka o možnost personálního obsazení komisí a výborů při Radě ÚK zástupci HSR-ÚK. Hejtman tuto možnost přislíbil. HSR-ÚK navrhla celkem osm osob do osmi různých komisí a výborů. Rada ÚK zasedala dne 5. 12. 2012 a jmenovala osoby do komisí a výborů. Zástupci HSR-ÚK obsadili následující pozice:

  • Komise dopravní: Ing. Aster (HSRD)
  • Komise pro životní prostředí: Ing. Knechtl (HSRÚ)
  • Komise pro regionální rozvoj: Ing. Veverková (HSRM), Ing. Radek Vonka (HSRÚ, nominován jiným subjektem)
  • Komise pro zemědělství: Ing. Bednár (HSRM)
  • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost: Ing. Hetto (HSRÚ, nominován jiným subjektem)

Tito zástupci budou pravidelně informovat Předsednictvo HSR-ÚK o průběhu a závěrech jednání komisí a rovněž budou kraji předkládat stanoviska HSR-ÚK.

Zástupci HSR-ÚK jsou potěšeni tímto navázání spolupráce s nově jmenovanou Radou ÚK. V dnešních dnech je připravován návrh Smlouvy o spolupráci mezi HSR-ÚK a ÚK.