Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje dnes projednala své priority pro další jednání s ministerstvy.

ÚSTECKÝ KRAJ/ HSR-ÚK (21.3.2016) – Plán aktivit pro období 2016 – 2017 si na svém 78. jednání schválilo Předsednictvo Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a v jeho souvislosti plánuje další vyjednání s odpovědnými ministerstvy. Zasedání HSR-ÚK na půdě univerzity hostil rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

První v pořadí schůzek s ministerstvy bude středeční jednání s ministryní školství tentokrát na téma podpora vysokých škol v kraji a rozvoj výzkumu a vývoje, v průběhu dubna pak s ministrem dopravy o našich požadavcích v oblasti dopravní infrastruktury a následovat budou další jednání s ministrem průmyslu, životního prostředí a ministrem zemědělství na téma využití rekultivovaných území k rozvoji kraje.
„Právě rekultivace a revitalizace území zasaženého průmyslem a jeho efektivní využití patří mezi dlouhodobé cíle HSR-ÚK. Skrze zmocněnce vlády pro strukturálně postižené kraje jsme iniciovali vznik národního dotačního programu na regeneraci starých průmyslových areálů a jejich další využití pro rozvoj místních firem, abychom omezili průmyslovou výstavbu na zelených loukách a současně vytvořili prostor pro další expanzi podniků. V návrhu dotačního programu je na toto opatření alokováno 2,7 miliard korun. Programem se brzy bude zabývat vláda,“ komentovala předsedkyně HSR-ÚK a současně zástupkyně zmocněnce vlády pro strukturálně postižené kraje Gabriela Nekolová.

Jedním z nových témat, které HSR-ÚK zařadila mezi své priority, je využití potenciálu vody v krajině Ústeckého kraje a řešení sucha a povodňových rizik. „Voda se nás v kraji týká v mnoha ohledech, ať už jako významná součást dopravní infrastruktury v případě Labe, tak v průmyslu či zemědělství, kde se jí nedostává, naopak důlní vody budeme nuceni trvale odčerpávat, protože už nyní v některých lokalitách ohrožují obydlí a provozovny a mohou být rizikem i pro lázeňské prameny. Naopak můžeme vodu vnímat jako surovinu a v tom případě si uvědomme, jak cenná mohou v budoucnu být jezera,  která v kraji vznikají v době, kdy celá republika hledá lokality k výstavbě přehrad jako zásobáren vody k řešení sucha. Neméně významná je voda jako zdroj energie. Proto ve spolupráci s panem hejtmanem svoláváme odbornou platformu k diskusi o strategickém přístupu celého regionu k této tématice,“ uvedla k tomuto tématu Gabriela Nekolová.

HSR-ÚK ve svých prioritách neopomněla ani  zaměstnanost a v souvislosti s rozhodnutím vlády o ukončení těžby na dole ČSA vyzvala ministryni práce a sociálních věcí, aby na půdě Hospodářské a sociální rady představila návrh programu řešení sociálních dopadů útlumu těžby. „Současně jsme vyzvali předsedu vlády, aby vláda zkrátila termín, který si stanovila k vyhodnocení potřebnosti hnědého uhlí z dolu ČSA. V souvislosti se zajištěním energetické bezpečnosti státu a i s ohledem na nejistotu, kterou toto téma stále v regionu představuje jak pro zaměstnance těžebních společností, tak pro obyvatele dotčených obcí, by vláda měla rozhodnout dříve a nikoli až v roce 2020,“ doplnil Miroslav Tlapák, místopředseda HSR-ÚK .

Kontakt pro média:

Gabriela Nekolová
předsedkyně HSR-ÚK
zástupkyně zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK
mobil: +420 602 482 065
e-mail: nekolova@hsr-uk.cz

Hospodářská a sociální rada ÚK
Budovatelů 2532, 434 01 Most

Tisková zpráva a usnesení ke stažení:

Tisková zpráva / 21. 3. 2016

Usnesení 13/16/P / 21. 3. 2016

Fotogalerie