Grid Consulting & Trading s.r.o. a jejich BRIDGE Academy v Mostě!

I letos jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Grid Consulting & Trading s.r.o.

Společnost je zakladatelem komunitního programu BRIDGE Academy – www.bridgeacademy.eu určeném pro studenty středoškolských a vysokoškolských oborů se zaměřením na informační technologie. Cílem BRIDGE Academy je podpora studentů v získání praxe, pracovních dovedností a návyků.

BRIDGE Academy přináší studentům z České republiky a Evropské unie příležitosti u společností sídlících v Ústeckém kraji, v ostatních regionech ČR nebo kdekoli v zemích EU a to díky zaměření na informační technologie, které není omezeno lokalitou a není svázáno národními legislativními nebo jinými podmínkami. Svými aktivitami chtějí podpořit lokální firmy, získat inovativní a motivované zaměstnance a tímto pomoci regionu.

Kromě podpory středoškolských studentů, se kterými se podílejí na českých a zahraničních projektech, také začali se svými partnery pořádat tzv. Meetupy (setkání) za účelem diskuze o tématech jako:

  • Příležitosti pro studenty
  • Soft skills (měkké dovednosti; taktéž lidské dovednosti, v oblasti chování)
  • Programování
  • Cestování
  • Vesmír/ vesmírné technologie
  • Příprava letní školy Summer School na výuku vývoje software (vše nefyzické uvnitř počítače) pro začátečníky

Společnost nezapomíná ani na podporu předškoláků, školáků a dospělých. Proto rekonstruují budovu BRIDGE 714, ve které v roce 2018 vznikne Inovační a vzdělávací centrum BRIDGE 714, ve které chtějí realizovat školení anglického a německého jazyka s rodilým mluvčím, výuku programování pro děti od 7 let, stavbu robotů nebo modelování a tisk na 3D tiskárně. Do budoucna chtějí podporovat podnikání ve spolupráci s partnery z Ústeckého kraje, další vzdělávání a inovační aktivity. Za zmínku jistě stojí Coworkingové centrum (coworking, v doslovném překladu znamená spolupráce), které bude jako jedno z mála v Ústeckém kraji.

Pro zpětnou vazbu nepoužívají žádné automatizované nebo strukturované nástroje pro zjištění spokojenosti zaměstnanců. Vzhledem ke stáří, velikosti a zaměření společnosti se pravidelně všichni zaměstnanci setkávají, realizují teambuildingové akce (team building = prostředek rozvoje, zaměřuje se především na tvorbu nebo rozvoj týmu, týmové spolupráce a také trénování důležitých týmových schopností a dovedností).

Zaměstnanci mají možnost navrhovat své myšlenky a nápady na pravidelných jednáních. Díky samostatným rolím zaměstnanců je možné se domluvit na vizi a rámci pracovních činností. Zaměstnanci pak sami dle svého uvážení realizují.

Za netradiční benefity jsou v této společnosti považovány jazykové kurzy s rodilými mluvčími, vyžití v prostorách BRIDGE 714 (bezplatný přístup a hraní/vzdělávání v centru virtuální reality BRIDGE VR www.bridgevr.cz), flexibilní pracovní doba, práce z domova či výjezdy do zahraničí. Pro vyvážení osobního a pracovního života svých zaměstnanců nabízí možnost mít své děti na pracovišti. Do budoucna je připravována dětská skupina.

V oblasti ochrany životního prostředí aktivně provádějí třídění téměř všech druhů odpadů. Připravují třídění bio odpadu a chtějí využívat dešťovou vodu. V rámci rekonstrukce BRIDGE 714 snižují energetickou náročnost provozu a budovy.

Vzhledem k vlastním bohatým pracovním zkušenostem ze zahraniční (USA, Velká Británie, Německo) se snaží své zkušenosti a návyky promítnout do fungování vlastní společnosti.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Snaží se tak ocenit subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají k nim. A to jak v oblasti sociální, životního prostředí nebo v ekonomické sféře.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.