Gabriela Nekolová: Vodní doprava po Labi a čtyřproudovka mezi Mostem a Litvínovem jsou důležité pro ekonomický rozvoj regionu

HSR-ÚK (4.3.2016) – Předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a zástupkyně zmocněnce vlády pro strukturálně postižené kraje Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský Gabriela Nekolová vyzvala ministra dopravy Dana Ťoka k diskuzi o Strategii hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje a s tím úzce souvisejících prioritách regionů v oblasti dopravní infrastruktury. Konkrétně chce Gabriela Nekolová prezentovat ministrovi stanoviska regionálních partnerů k napojení Ústeckého a Karlovarského kraje na železniční síť, rozvoj vodní dopravy na Labi a v neposlední řadě také žádost o zařazení zkapacitnění dopravního úseku I/27 mezi Mostem a Litvínovem do seznamu prioritních staveb.

Rozvoj dopravní infrastruktury vnímá zástupkyně vládního zmocněnce i Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje jako podmínku pro další ekonomický rozvoj území. Řešení třech zásadních problémů infrastruktury Ústeckého kraje proto předsedkyně Hospodářské a sociální rady Gabriela Nekolová považuje za prioritní. „Jsem si vědoma a cením si snahy ministerstva dopravy o urychlené dokončení a modernizaci hlavních dálničních tahů. Velmi aktuální pro rozvoj regionu je ale také napojení Ústeckého a Karlovarského kraje na železniční síť a zachování funkční vodní dopravy na Labi,“ uvádí Gabriela Nekolová. Splavné Labe označil za zájem České republiky také předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka. „V souvislosti s tímto vyjádřením vnímáme jako ohrožení konkurenceschopnosti místních firem postoj ministerstva dopravy ke splavnosti Labe, jak ho prezentoval ministr Dan Ťok na jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kde doporučil zahájení útlumového programu vodní dopravy do doby dostavby jezů na Labi. To je také jedno z hlavních témat, o kterém hodláme s ministrem Danem Ťokem diskutovat,“ doplnila Gabriela Nekolová.

Dalším zásadním bodem jednání mezi HSR ÚK a ministerstvem dopravy má být zařazení zkapacitnění dopravního úseku I/27 mezi Mostem a Litvínovem do seznamu prioritních staveb. „Ministerstvo mělo k této stavbě velmi vlažný postoj, ministr dopravy stavbu dlouho odmítal s poukazem na finanční náročnost a dokonce ji vyřadil ze seznamu prioritních staveb. Teprve Bezpečnostní rada státu na kladné doporučení ministerstva průmyslu a obchodu rozhodla o důležitosti čtyrproudové komunikace pro bezpečnost v regionu a jeho další ekonomický rozvoj. Ministerstvu dopravy nabízíme součinnost Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje při přípravách na realizaci této stavby,“ uzavřela Gabriela Nekolová.

Kontakt pro média:

Gabriela Nekolová
předsedkyně HSR-ÚK
mobil: +420 602 482 065
e-mail: nekolova@hsr-uk.cz

Hospodářská a sociální rada ÚK
Budovatelů 2532, 434 01 Most

Tisková zpráva ke stažení:

Tisková zpráva / 4. 3. 2016