Děčínský Chart Ferox, a.s.: to je mentoring studentů, „Fér play Tým“, snídaně s vedením společnosti, uzavřená skupina na Facebooku, vlastní svářečská škola a další aktivity CSR!

I letos jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Chart Ferox, a.s.

Společnost Chart Ferox, a.s. je celosvětově uznávaným výrobcem a dodavatelem kryogenních zařízení (kryogenní – mrazové, vzniklé působením mrazu) a systémů na skladování, dopravu a distribuci zkapalněných technických plynů a uhlovodíků. Firma má více než pětasedmdesátiletou tradici v oblasti strojírenství. Strategické umístění děčínského závodu na řece Labi umožňuje využití plavebního koridoru pro přepravu nadrozměrných výrobků směrem do Hamburku a dále po vodě do zámoří.

Svými aktivitami přispívá k rozvoji služeb občanům v Ústeckém kraji. Každý rok finančně podporuje mateřské školky Rákosníček a Bělásek. Pravidelně podporují handicapované lidi v neziskové organizaci Slunečnice a nezapomínají ani na Dětský domov v České Kamenici. Pro základní školy pořádají exkurze, které toho aktivně využívají. Jeden z odborníků firmy se pravidelně účastní komise závěrečných zkoušek oboru Strojní mechanik. Zdarma poskytují zbytkové plechy VOŠ a SŠ Varnsdorf. 8 studentů absolvovalo roční odborný výcvik ve výrobně a v Inženýringu absolvovali stáž 4 studenti. Praktikantům oboru Strojní mechanik zdarma nabízejí absolvování základního svářečského kurzu. Studenti využívají každý rok možností stáží a praxe, následně jim je nabídnuto zaměstnání – v roce 2016 tímto způsobem přijali 2 absolventy! V rámci náboru spolupracují s Úřadem práce v Děčíně.

Existující skupina „Fér play Tým“ zaměstnanců (členi jsou zvoleni jako nejdůvěryhodnější), aktivně sbírají podněty od zaměstnanců. Tato skupina má vlastní e-mail, kam lze anonymně zasílat dotazy a náměty, které jsou dále řešeny s top managementem.

Noví zaměstnanci jsou zváni ke snídani s vedením a stávající zaměstnanci, kteří mají pracovní nebo životní výročí, jsou zváni na oběd s ředitelem. Dále jsou 3x do roka pořádány informační schůzky pro všechny zaměstnance. Dalším zdrojem zpětné vazby od zaměstnanců jsou dobré vztahy s odborovou organizací. O modernosti firmy svědčí také fakt, že mají na Facebooku uzavřenou skupinu Chart Ferox, prostřednictvím které informují zaměstnance o novinkách a taktéž funguje jako cesta zpětné vazby.

Program Spirála – program zlepšování návrhů od zaměstnanců. Počet podaných návrhů prostřednictvím programu Spirála vzrostl o 11 % oproti předchozímu roku. Celkem bylo realizováno 747 návrhů.

Samozřejmostí jsou společenské akce, např. na vánoční večírek pro zaměstnance a jejich partnery přišlo 450 osob. Dne otevřených dveří se zúčastnilo 700 osob. Minimálně 1x ročně je organizován zájezd na muzikál a doprava je na tuto akci zdarma. Zajímavostí je bezplatný jazykový kurz, který probíhá v pracovní době. Zaměstnanci dostávají zvýhodněné vstupné na plavání, masáže či zimní stadion. V případě finanční tísně hradí zaměstnanci první návštěvu u poradce, který jim může pomoci třeba i s vyřízením osobního bankrotu. Pro dělnické profese je zajištěno pravidelné praní pracovního oděvu.

 

A co odborný růst zaměstnanců? Pro plány kariérní rozvoje provozují:

  • Kryogennní akademie – interní školení, organizované 2x do měsíce. Školení je určeno pro zaměstnance na různá témata (od výrobků, přes činnost oddělení, po bezpečnost). Lektoři jsou interní, jedná se o zaměstnance.
  • Manažerská akademie – je realizována 2letá manažerská akademie pro 60 manažerů. Společně byly vytvořeny firemní hodnoty, vize a mise. Školení probíhala na témata jako je Důvěra, Firemní kultura, Teambuilding, Řešení konfliktů.
  • Mentoring – každý, kdo nastoupí do výroby, dostane přiděleného mentora, který se o ně po dobu 1 roku stará a učí dotyčného vše potřebné. Ve výrobě se o zaučení nováčků staralo 75 mentorů.
  • Klíčoví zaměstnanci – v rámci kariérního rozvoje zaměstnancům zároveň tvořen kariérní plán. Vybraným zaměstnancům je umožněno studium na vysoké škole, vč. studijního a neplaceného volna.
  • Vlastní svářečská škola – zaměstnanci si mohli zvýšit či rozšířit kvalifikaci v této škole. Této možnosti využilo 136 zaměstnanců.

V rámci péče o své bývalé zaměstnance jsou poskytovány důchodcům příspěvky na obědy v závodní jídelně a samozřejmě jsou i nadále zváni na firemní dny a akce. Zajímavostí jsou kupony na raut či pití, které jsou poskytovány v hodnotě 200 Kč/osoba. Výtěžky ze vstupenek na tyto akce jsou předány na dobročinné účely.

Systém skoronehod – pravidelně jsou evidovány a odstraňovány pracovní nehody a zároveň jsou zaváděna preventivní opatření. Předcházejí tak pracovním úrazům a zlepšují pracovní prostředí.

Mezi aktivity realizované nad rámec platné legislativy realizují také Audity pracovišť (za rok 2016 takto bylo odstraněno několik závažných rizik), Audity chování (zaměřeno na chování lidí, kdy nejde o technickou stránku věci, ale o vzájemné hodnocení pracovního procesu), Etické školení (tímto školením prochází 100 % zaměstnanců).

Aktivitou, která má blízko k ochraně životního prostředí, je tradiční dobrovolný úklid a péče o zahradu v Dětském domově Česká Kamenice, který provádějí sami zaměstnanci.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Snaží se tak ocenit subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají k nim. A to jak v oblasti sociální, životního prostředí nebo v ekonomické sféře.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.