I Chmelařství, družstvo Žatec je společensky odpovědnou organizací!

Loni jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec se zabývá především nákupem, skladováním, zpracováním a obchodem se chmelem. V rámci služeb pak výrobou a dodávkami chmelařské mechanizace, výstavbou chmelnic, prodejem chmelařských potřeb a poskytováním informačních technologií pro obor chmele.

Chmelařství je zřizovatel Chmelařského muzea v Žatci. Podporuje místní kulturní akce (Dočesná, Noc literatury, Chmelfest), sportovní aktivity (plavecký oddíl Jazzmani, tenisový oddíl, cyklistický oddíl TJ Šroubárna Žatec), jiné kulturních aktivit (pouť v Želči) a další. Spolupracuje s vedením města Žatec při organizaci kulturních akcí a finanční podpoře a při kandidatuře města o zapsání do seznamu UNESCO a při přípravě podkladů.

Svým zaměstnancům nabízejí benefitní karty s využitím v oblastech sport, kultura, zdraví a osobní rozvoj, příspěvek na penzijní připojištění, možnost využití podnikové chaty v Krušných horách či příspěvek zaměstnavatele na letní dětský tábor. Svým zaměstnancům také nabízejí výuku cizích jazyků, která vede ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Podporuje zaměstnance v obtížných životních situacích (např. nákup speciálního dětského kočárku v hodnotě cca 60 tis. Kč pro zdravotně postiženého syna jednoho ze zaměstnanců).

Od roku 1999 je družstvo držitelem osvědčení Systému řízení kvality pro činnosti nákupu, skladování, zpracování a prodeje chmele. Osvědčení vydala světově uznávaná společnost Lloyd´s Register Quality Assurance. Velkou váhu družstvo přikládá též zodpovědnosti za ochranu životního prostředí ve všech provozech a procesech spojených s vlastní činností.

Žatec je město s dlouhodobou tradicí pěstování a zpracování chmele. Chmel se na Žatecku sbíral z planě rostoucích rostlin prokazatelně již od 10. století. Později se pěstoval na oplocených chmelnicích. Zpracování chmele, tedy jeho sušení a skladování, probíhalo v katastru města od 14. století. Prvotní rozvoj pěstování chmele byl zaznamenán za vlády Karla IV. Největšího rozmachu dosáhlo zpracování chmele na přelomu 19. a 20. století. To se projevilo na tváři krajiny i města. Žatec se stal chmelařskou metropolí, a byly zde určovány světové ceny chmele. I dnes je jméno Žatec celosvětově známo jako označení nejlepší jemné aromatické odrůdy chmele – Žateckého poloraného červeňáku. V Žatci zůstaly zachovány, jako na jediném místě na světě v tak rozsáhlém měřítku, budovy související se zpracováním chmele. Z tohoto důvodu usiluje Město Žatec svým statkem „Žatec – město chmele“ již od roku 2016 o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO.

Velice důležitá je edukační činnost v rámci tohoto snažení. Proto byl připraven a v roce 2019 realizován pilotní projekt, určený pro školní mládež, jehož prvotním cílem je seznámit děti s historií a současností pěstování chmele na Žatecku. K účasti v pilotním projektovém týdnu byli vybráni žáci a žákyně 4. tříd ZŠ Komenského alej. Realizátorem celého projektu je CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a jím zřizované Chmelařské muzeum. Partnery projektu jsou Národní památkový ústav, pracoviště Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Město Žatec a Ústecký kraj.